ชวนเที่ยวสงกรานต์มอญในงาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง” ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนเที่ยวงาน…ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2560 จัดขึ้นวันที่ 21-23 เมษายน 2560 จัดขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งภายในงานจะมีการละเล่นสะบ้ารามัญ การแสดงทะแยมอญ และประเพณีแบบชาวพระประแดงให้ได้เห็นและสัมผัสกัน อีกทั้งในงานดังกล่าวยังได้จัดให้มีการประกวดนางสงกรานต์ หนุ่มลอยชาย ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์พระประแดง และแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอพระประแดง

นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง เผยว่า งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ 4 ภาค ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยแต่เดิมเรียกกันว่า งานสงกรานต์ปากลัด เป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่ชาวไทยรามัญได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี

ตามประเพณีเมื่อถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะแต่งกายชุดไทยรามัญไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ และมีการปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการเล่นสะบ้าตามบ้านเรือนต่าง ๆ ซึ่งชาวพระประแดงยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้ เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันที่ 21 – 23 เมษายน 2560 เวลา 20.00 น.- 24.00 น. จะมีการละเล่นพื้นเมือง (สะบ้ารามัญ) การแสดงทะแยมอญ ชมการกวนกาละแมของดีเมืองพระประแดง ชมการประดับไฟ แสง สี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า ชมการแสดงดนตรีไทย จากศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพระประแดง

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดง และหนุ่มลอยชาย

และวันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ชมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง โดยเรียนเชิญ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี การสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เล่นน้ำสงกรานต์ ชมขบวนแห่นก – แห่ปลา ชมขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามตระการตา และชมพิธีปล่อยนก ปล่อยปลา

ทั้งนี้งานดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดนางสงกรานต์ หนุ่มลอยชาย ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์พระประแดง และแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอพระประแดง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2463-4841, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา (ดูแลจังหวัดฉะเชิงเทรา ,สมุทรปราการ โทร. 0-3851-4009