ตะลุยเที่ยวเมืองโบราณ สมุทรปราการ ไปที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทย

เมืองโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ห่างจากตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย และเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่

ภายในเมืองโบราณมีการจำลองสร้างโบราณสถาน ปูชนียสถาน วัดโบราณ พระราชวัง ต่างๆ ให้มีขนาดเล็กลง หรือบางแห่งเท่าแบบจริง

เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัดภูมินทร์ วัดมหาธาตุสุโขทัย วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส่วนรังสรรค์ซึ่งเป็นสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทย

ลักษณะพื้นที่ของเมืองโบราณมีรูปร่างคล้ายขวานเหมือนกับอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งเมืองโบราณได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็นส่วนการแสดงต่างๆ คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ และส่วนรังสรรค์

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนี้ เหมือนกับว่ามาที่นี่ที่เดียว ได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศไทย

เมืองโบราณ  สมุทรปราการ

ที่ตั้ง : 296/1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์: 02-709-1644 – 8

อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ
ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)

บัตรคุ้มสยาม (ผู้ใหญ่) ท่านละ 350 บาท (ราคารวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

บัตรคุ้มสยาม (เด็ก) ท่านละ 175 บาท (ราคารวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

บัตรท้องถิ่น/ผู้สูงอายุ

– แสดงบัตรประชาชนว่าเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ

– ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี 

ท่านละ 250 บาท (ราคารวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ) 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 700 บาท (ราคารวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

เด็ก ท่านละ 350 บาท (ราคารวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

*นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป (ไม่รวมคนขับ) คันละ 300 บาท