วัดหนองแสง (วัดตะเคียนทอง) จ.นครนายก

วัดหนองแสง หรือที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อ วัดตะเคียนทอง เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นสถานที่สำคัญของชุมชนเลยก็ว่าได้

เมื่อเข้าไปสำรวจยังภายในวัด รอบ ๆ พระอุโบสถ์ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่มากมาย ภายในมีพระพุทธรูปไม้ นามว่า หลวงพ่อยิ้ม ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจะไม้ ด้วยศิลปะแบบลาว และที่โดดเด่นคือ พระพักต์ยิ้ม จนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านที่เชื่อว่าหากได้เข้ามากราบไหว้ขอพรก็จะทำให้มีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้น

ที่ตั้ง : ม.5 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก