พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ อ.เมืองนครนายก

ที่นี่สร้างขึ้นจำลองเหตุการณ์สำคัญวันมาฆบูชา พระอรหันต์ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายที่วัดเวฬุวัน และพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปฎิโมกข์ มีความสวยงามน่าเที่ยวชม ที่สำคัญยังอยู่ใกล้กับสถานที่เที่ยวต่างๆ ของนครนายก แวะมาไม่เสียหายครับ

ที่ตั้ง: ต.สาริกา อ.เมือง ก่อนถึงน้ำตกสาริกาเล็กน้อย