สวนละอองฟ้า สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน จ.นครนายก

สวนละอองฟ้า สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน ตั้งอยู่ตำบลเขาพระ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เรียนมากกว่า 50 สายพันธุ์

เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ และวิถีการใช้ชีวิตของชาวสวน และได้เปิดให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กๆ ได้มาเรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศต่างๆ ภายในสวน สวนละอองฟ้าเป็นสวนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสู่รุ่นลูกและมีการรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี ส่

ส่วนผลไม้นอกจากทุเรียนแล้วที่นี่ยังมีผลไม้อื่นอีกหลายชนิด เช่น ลองกอง มังคุด เงาะ สัปปะรด มะยงชิด เป็นต้น

ที่ตั้ง: ตำบลเขาพระ  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เปิดปิดเวลา: ทุกวัน 08.00-18.00 น.

โทร.089 248 6401