โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก

“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” สถานที่ผลิตรั้วของชาติที่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเดินทางเข้าไปชมพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 19,290 ไร่

ภายในมีการแบ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจออกเป็นประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ กิจกรรมทางทหาร, กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมเชิงผจญภัย อาทิ ไต่หน้าผาจำลอง กระโดดหอสูง 34 ฟุต ยิงปืนบีบีกันและประลองความแม่นยำกับปืนจริง เล่นเลื่อนข้ามลำน้ำ พายเรือคายัก ปั่นจักรยาน

สำหรับจุดท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาดก็คือ การเข้าไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อมาคือ ศาลาวงกลม หรือ ศาลาลม สถานที่ที่จอมพลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถทรงดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนนายร้อย

และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป ร.5 เพิ่มเติมความรู้เรื่องราวของกองทัพไทยด้วยพิพิธภัณฑ์อาคาร 100 ปี ซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท

นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางเข้าไป นมัสการศาลเจ้าพ่อขุนด่านอันเป็นที่เคารพของประชาชนชื่นชมพระพุทธฉาย ภาพเขียนสีบนชะโงกผาของภูเขาซึ่งทุกกลางเดือน 3 จะมีการจัดงานนมัสการเป็นประจำทุกปี รวมไปถึงน้ำตกพระฉาย น้ำตกเล็ก ๆ สูง 30 ม. ไหลลงสู่แอ่งที่สามารถเล่นน้ำได้ ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรอีกด้วย

ที่ตั้ง : 99 ม.1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

โทรศัพท์ : 037 393 185, 089 799 1429, 093 153 9058

เว็บไซต์ : http://www.tourismcrma.com/, https://www.facebook.com/tourismcrma/