เมืองโบราณดงละคร แหล่งโบราณคดีสำคัญของ จ.นครนายก

เมืองโบราณดงละคร แหล่งโบราณคดีสำคัญของจ.นครนายก ที่สันนิษฐานว่าเคยรุ่งเรืองย้อนไปถึงราวพุทธศตวรรษที่ 12-18 กระทั่งทางน้ำเปลี่ยนทิศจึงถูกทิ้งร้างไป จึงมีความผสมผสานอิทธิพลทวาราวดีและขอมตามหลักฐานที่ขุดค้นพบบริเวณนี้มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นเศษภาชนะดินเผา คันฉ่องสำริด เศียรพระพุทธรูปกะไหล่ทอง กำไล ตุ้มหู ลูกปัด ฯลฯ ภายในพื้นที่มีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งซากโบราณสถานหลายแห่ง สถูปโบราณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คันดิน คูเมือง โดยมีป้ายอธิบายให้ความรู้ตามจุดต่างๆด้วย

ที่ตั้ง : ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-16:00 น. เปิดทุกวัน