วัดใหญ่ทักขิณาราม ชมโบสถ์งามศิลปะผสมผสาน อ.เมืองนครนายก

วัดใหญ่ทักขิณาราม แต่เดิมเรียกว่า วัดใหญ่ลาว ตามชื่อบ้านใหญ่ลาว ซึ่งเป็นชุมชนลาวเวียงจันทน์ที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยกรุงธนบุรี

และได้สร้างวัดนี้ขึ้นในพ.ศ. 2323 ซึ่งโบราณสถานสำคัญก็คือ พระอุโบสถหลังเก่า ที่ผสานศิลปะลาวและตะวันตกไว้ด้วยกัน ทั้งเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ก่ออิฐถือปูน ซุ้มประตูโค้ง ประดับทวารบาลแต่งกายแบบทหารฝรั่งดูแปลกตา นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพคภาญาณ หรือหลวงพ่อปากแดง ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากอีกด้วย

ที่ตั้ง : ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

เวลาเปิด-ปิด : 07:00-17:00 น. เปิดทุกวัน

โทร. : 037 311 503