เที่ยวพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด เจาะลึกทุกเรื่องราวของเมืองตราด

มาเที่ยวเมืองตราด แล้วอยากรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์แบบลึกซึ้งและเข้าใจ ต้องแวะมาที่นี่เลย พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ใช้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมมาปรับปรุง และสร้างขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์

นับเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเมืองตราด รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่งเสริม เผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะเมืองตราด ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของชายฝั่งตะวันออกมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้แบ่งการจัดแสดงไว้  6 หัวข้อ ได้แก่

1. มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งเมืองตราด

2. ผู้คนเมืองตราด จัดแสดงเรื่องภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองตราด

3. ลำดับทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดนับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต้นสมัยประวัติศาสตร์ สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์

4. เหตุการณ์สำคัญในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิเช่น การพระราชทานพระแสงราชศาสตราประจำเมือง การเสด็จประพาสเมืองตราด ฯลฯ

5. เหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง จัดแสดงเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง รูปแบบเรือรบของทางไทยและฝรั่งเศส คู่พิพาท

6. ตลาดเมืองตราด บรรยากาศตลาดเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวการค้าในตลาดเก่าวันวานและสภาพปัจจุบัน

ข้อมูลรายละเอียด พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ : 039-512 291, 039-511 043 ต่อ 306 099-1595235

เวลาเปิดให้บริการ : วันอังคาร-วันศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น. หยุดทุกวันจันทร์

อัตราค่าบริการ : คนไทยเสียค่าเข้าชมคนละ 10บาท ชาวต่างชาติ คนละ 30 บาท