สวนมนัส ฮวดจึง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

สวนทุเรียนมาตรฐาน GAP ดีเด่นระดับภาคสวนมนัส ฮวดจึง ตะวันออก โดยกรมวิชาการการเกษตร

ลุงมนัสดูแลทุกกระบวนการให้สมดุลกับธรรมชาติ ลดใช้สารเคมี และยังเก็บผลผลิตเองกับมือ เรียกว่าคุณภาพทุเรียนจากสวนลุงมนัสได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพดี ทั้งเนื้อแห้ง รสหวานมัน จนมีลูกค้าประจำแวะเวียนมาซื้อผลผลิตถึงสวนกันทุกปี

นอกจากนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ดอกทุเรียนเริ่มบาน ทางสวนยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาร่วมผสมเกสรดอกทุเรียน รวมทั้งจองต้นทุเรียนไว้รอตัดผลล่วงหน้าด้วย

ที่ตั้ง : ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

โทร. : 086 144 1092