กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน บ้านทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน บ้านทับลาน ที่นี่มีต้นลานขึ้นเยอะและมีการเพาะปลูกต้นลานโดยชาวบ้านเองด้วย จึงได้เกิดการส่งเสริมการทำจักสานจากใบลาน โดยเฉพาะที่ต.บุพราหมณ์ ซึ่งเต็มไปด้วยต้นลาน ชาวบ้านจึงนำใบลานมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานหลากหลายแบบ ต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิม

ไม่ว่าจะเป็น งอบ หมวก และของใช้หลากหลาย โดยเฉพาะกระเป๋าที่มีชื่อเสียงมาก เรียกว่า กระเป๋าผูกนิลวรรณ ในชื่อแบรนด์ บ้านใบลานทอง ซึ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 5 ดาว ถึง 3 ปีซ้อนเลยทีเดียว

นอกจากจะมีจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปบ้านทับลานเองแล้ว ยังมีจำหน่ายที่สวนจตุจักร เจเจมอลล์ ฯลฯ

ที่ตั้ง : ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

โทร. : 081 996 0036, 089 831 3369