วัดแก้วพิจิตร ชมวัดงามสถาปัตยกรรมผสมผสาน อ.เมืองปราจีนบุรี

วัดแก้วพิจิตร วัดในนิกายธรรมยุติแห่งแรกของจ.ปราจีนบุรี โดดเด่นที่พระอุโบสถซึ่งสร้างโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งไทย จีน ยุโรปและเขมร

ส่วนภายใน นอกจากประดิษฐาน หลวงพ่ออภัย พระประธานที่ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ยังจะได้พบกับความประณีตผ่านภาพวาดเรื่องราวพระพุทธศาสนาบนแผ่นผ้า วาดโดยช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 6 แถมยังซ่อนปริศนาธรรมเอาไว้ เช่น นาฬิกาไม่ยอมเที่ยง ปริศนาธรรมด้านการปกครอง

ขณะที่ด้านหน้าจะพบอาคารเรียนหนังสือไทยนักธรรมบาลี เป็นรูปสถูปโดมแบบศิลปะกรีกโรมัน ดูแปลกตาด้วย

ที่ตั้ง : ถ.แก้วพิจิตร อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

เวลาเปิด-ปิด : 08:30-17:00 น. ทุกวัน

โทร. : 037 212 759