อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่ 9 

เป็นเขื่อนดินสูง 32.75 เมตร ก็บกักน้ำได้ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง ในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำเกือบทุกปี

นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ ที่สามารถเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของอ่างเก็บน้ำที่มีภูเขาอยู่เบื้องหลังได้ตลอดทั้งปี

ที่ตั้ง: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 463 หมู่ 8 ตำบล แก่งดินสอ อำเภอ นาดี ปราจีนบุรี 25220

โทร. 037 625 411