เที่ยวสุขใจ ไปชมงานมหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง 31 มีนาคม – 2 เมษายน

จังหวัดระยอง ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๑ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา  

เนื่องจากในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา และทางรัฐบาลไทย ได้ประกาศให้ วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ในฐานะที่ท่านทรงอุปถัมภ์บำรุง และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองหลายครั้ง จังหวัดระยอง ได้ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเสน่ห์วัฒนธรรมไทย ให้ปรากฏอัตลักษณ์เด่นชัดในถนนเมืองเก่า “ยมจินดา” ซึ่งอดีตเป็นย่านการค้าขายที่สำคัญ และชาวระยองมีพื้นถิ่นมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำระยองอย่างแน่นแฟ้น

จังหวัดระยองจึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๑” ขึ้น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนยมจินดา ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

นายอุทิศ  ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในกิจกรรมงานดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การล่องเรือชมวิถีชาวบ้านเลียบแม่น้ำระยอง ไหว้พระหลวงพ่อขาว และการไหว้คารวะอดีตเจ้าเมืองระยองต้นตระกูล “ยมจินดา” / ขบวนแห่ “พลังวัฒนธรรม” ของแต่ละอำเภอ / การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม / การแสดงวิถีชุมชน และกิจกรรมการแข่งขัน การสาธิตของดีบ้านฉัน / นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง / มุมถ่ายภาพ บริเวณถนนยมจินดา

ททท. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม ชม ชิม ช็อป แชร์ ช่วย เสน่ห์วัฒนธรรม นำความเป็นไทย “เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต”  สามารถสอบข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง โทร. ๐๓๘-๖๕๕๔๒๐-๑ หรือ ๑๖๗๒ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไป   E-mail : [email protected]