โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

พาชมโครงการในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

โรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์การอบรมกระบือในการทำนา ทำการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ภายในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการทำนำ แปลงนา บ้านดิน การวิจัย สระมะรุมล้อมรัก การปลูกต้นไม้ ให้ผู้ที่สนใจได้ชมกันอีกด้วย

ที่ตั้ง : เลขที่ 999 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

โทรศัพท์ : 037-244-615, 037-244-657, 088-289-1299

เว็บไซต์ : http://kasorn.com/

https://www.facebook.com/kasorn.999/