สวนสละสมโภชน์ จ.ตราด ชิมสละเลิศรส

 

มาเที่ยวจังหวัดตราดทั้งที ต้องแวะไปชิมสละหวานที่สวนสมโภชน์

สวนสละสมโภชน์ ปลูกสละพันธุ์สุมาลี ที่มีรสชาติหวาน หอม อร่อย ที่สำคัญคือ เนื้อเยอะ ผลใหญ่เต็มคำ ด้วยประสบการณ์การปลูกสละของเจ้าของสวนมากกว่า 30 ปี สละที่สวนสมโภชน์จึงได้รับการปลูกและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงทำให้ได้สละสุมาลีที่มีคุณภาพเป็นของดีขึ้นชื่อจังหวัดตราด

สวนสละสมโภชน์ บ้านเลขที่ 219 บ้านท้ายวัง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด โทร. 081-4382015 , 039-674840