งานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง….ฮิ วันที่ 1-3 มีนาคม 2561

งานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง….ฮิ วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรม มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายทางการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระยอง เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ

ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเล ทั้งสดและแปรรูป ประชาสัมพันธ์ศักยภาพศูนย์กลางเมืองอาหารอร่อย ที่มีชื่อเสียงเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง….ฮิ ครั้งที่ 6 วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

การจัดงานในครั้งนี้ มีการจำหน่ายอาหารเด่น  อาหารอร่อย  OTOP เช่น หมูย่าง ผัดไทย ปลาสามรส หมูสะเต๊ะ เกี้ยวซ่า ลวกจิ้มลูกชิ้นปลาและอาหารทะเล จากร้านที่มีชื่อเสียงในจังหวัดระยอง ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดสรรร้านอาหารเด่น ประกอบด้วย อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป กว่า 100 ร้านค้า มาจำหน่ายให้ชิม และลิ้มลองอย่างจุใจ

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟ “หมึกแดง” หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ การแข่งชันเชฟจูเนีย และการแสดงต่าง ๆ ภายในงาน มหกรรมเทศกาลอาหารอร่อย…ระยอง ฮิ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารของจังหวัด และเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารอร่อยในจังหวัดระยอง

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเทศกาลอาหารอร่อย  ระยอง…ฮิ ครั้งที่ วันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หอการค้าจังหวัดระยอง โทร.033-014-614-5, 086-328-1836

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โทร. 038-694-045

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง โทร.038-655-5420 หรือ 1672