ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี (2 วัน 1 คืน)

ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

เช้า

– เดินทางไป โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ฟังการบรรยายความเป็นมาแหล่งเรียนรู้แพทย์แผนไทย

เรียนรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว ชมตึกเก่า แหล่งรวบรวมหลากหลายเรื่องราวยาวนานกว่า 100 ปี พร้อมทำกิจกรรม DIY เช่น การทำยาดมสมุนไพร การนวดแผนไทย เป็นต้น และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

– รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

– เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ แหล่งรวบรวมตะเกียงโบราณนับหมื่นดวง และของใช้สมัยคุณย่าคุณยายยังเด็ก

– เดินทางไปชม อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา – โครงการห้วยโสมง     อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี

– เดินทางไป เดอะเวโรน่าแอททับลาน แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ถ่ายรูปสวย ๆ บรรยากาศเมืองอิตาลีและแนวคาวบอย

เย็น

– เดินทางเข้าที่พัก

– รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เช้า

– ทำกิจกรรม เดอะเวโรน่าแอททับลาน อาทิ การล่องเรือกอนโดล่า โรยตัวจากหน้าผาจำลอง โหนสลิง กิจกรรมปีนหน้าผาจำลอง เป็นต้น

– เดินทางไปเยี่ยมชม หมู่บ้านจักสานใบลานบ้านทับลาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รวมกลุ่มจัดตั้ง  เป็น “กลุ่มจักสานใบลาน” เรียนรู้การพัฒนาสินค้าใน รูปแบบต่างๆ จนได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในปี 2556 ซึ่งผลิตภัณฑ์มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีการวางจำหน่ายตามงาน แสดงสินค้าต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านทับลาน

บ่าย

– ทำกิจกรรม DIY ศิลปะเดคูพาจ บนจักสานใบลาน เช่น หมวก กระเป๋า เป็นต้น และเลือกซื้อ    ผลิตภัณฑ์จาก ใบลาน

– เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม