ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดตราด (2 วัน 1 คืน)

โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดตราด (2 วัน 1 คืน) เส้นทางที่ 1

วันแรก

เช้า :ดินทางถึง พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ชมการตกแต่งอาคารศาลากลางจังหวัดตราดหลังเก่ให้มาเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดตราดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนำบรรยายโดยวิทยากรพิเศษที่เป็นกูรูประวัติศาสตร์เมืองตราดที่จะถ่ายทอดเรื่องราวตราดอย่างสนุกสนาน

– รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : เยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ชุมชนที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย   (Thailand Tourism Awards) เป็นชุมชน 2 ศาสนา (ไทย-มุสลิม) 3 วัฒนธรรม (ไทย ญวน มุสลิม) ที่อยู่ร่วมกันมากว่าร้อยปี ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติคลองน้ำเชี่ยว เรียนรู้การจับหอยปากเป็ด ซึ่งเป็นอาหารประจำท้องถิ่น การทำข้าวเกรียบยาหน้า การทำขนมตังเม และการทำงอบน้ำเชี่ยวที่เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดตราดที่สืบทอดการมาแต่โบราณ

เย็น: รับประทานอาหารเย็น และเข้าโรงแรมที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เช้า    

– เดินทางไป ณ จุดชมวิวสุดแผ่นดินตะวันออก บันทึกภาพ Landmark จังหวัดตราด ชมทัศนียภาพทะเลตราดแบบพาโนรามา โดยมีฉากหลังเป็นเกาะช้างและประภาคารแหลมงอบสูงตระหง่าน

– แวะซื้อของฝากท้องถิ่นจังหวัดตราดที่แหลมงอบ

– เยี่ยมชม มหัศจรรย์หาดทรายดำ ปรากฏการณ์ธรรมชาติสร้างขึ้นที่มีเพียง  แห่งเดียวในประเทศไทย

กลางวัน : รับประทานอาหาร ร้านคนพลัดถิ่น พร้อมชมปรากฏการณ์ฝูงเหยี่ยวแดงคอขาวนับร้อยตัว

บ่าย : เยี่ยมชม สวนสละสมโภชน์ “สละพันธุ์สุมาลี” สินค้าของฝากชื่อดังประจำจังหวัดตราด ชมสาธิตการผสมเกสร ชิมผลสละรสชาติหวานหอม และเลือกซื้อสละสดและสละลอยแก้วเป็นสินค้าของฝาก

– เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

———————————-

โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดตราด (2 วัน 1 คืน) เส้นทางที่ 2

วันแรก

เช้า   

– เดินทางข้ามเรือไปเกาะช้าง

– เดินทางไป ชุมชนบ้านสลักคอก จากสภาพภูมิศาสตร์ อ่าวสลักคอกมีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายคอกสัตว์ ทางออกทะเลเป็นช่องแคบปากอ่าวมีเกาะสลักและเกาะลิ่ม จึงถูกเรียกว่าอ่าวสลักคอก ชาวชุมชนบ้านสลักคอก ได้รวมตัวกันตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก” เพื่อดำเนินกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป้องกันการถูกคุกคามจากกลุ่มนายทุนภายนอก รวมถึงสร้างความตระหนักในคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวประมง ล่องเรือมาดโรแมนติกชมอ่าวสลักคอก พายเรือคายัคป่าโกงกาง

– รับประทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านสลักคอก

บ่าย

– เยี่ยมชมหัตถกรรมพื้นบ้านโดยวัสดุท้องถิ่นที่ บ้านรักกะลา

– เยี่ยมชม วัดสลักเพชร ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งบนเกาะช้างที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ชมพิพิธภัณฑ์ วัดสลักเพชร ซึ่งรวบรวมของเก่าแก่และบอกเรื่องราวการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชรัชกาลที่ 5

เย็น 

– แวะถ่ายภาพ จุดชมวิวไก่แบ้ เป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆ เกาะช้างและเกาะใกล้เคียงได้แบบพาโนราม่า

– เดินทางเข้าที่พัก / รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เช้า   

– เดินทางกลับเข้าฝั่ง

– แวะบันทึกภาพ Landmark จังหวัดตราด ณ จุดชมวิวสุดแผ่นดินตะวันออก ชมทัศนียภาพทะเล ตราดแบบพาโนรามา โดยมีฉากหลังเป็นเกาะช้างและประภาคารแหลมงอบสูงตระหง่าน

– แวะซื้อของฝากท้องถิ่นจังหวัดตราดที่แหลมงอบ

– เยี่ยมชม มหัศจรรย์หาดทรายดำ ปรากฏการณ์ธรรมชาติสร้างขึ้นที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

กลางวัน  

– รับประทานอาหาร ร้านคนพลัดถิ่น พร้อมชมปรากฏการณ์ฝูงเหยี่ยวแดงคอขาวนับร้อยตัว

บ่าย  

– เยี่ยมชม สวนสละสมโภชน์ “สละพันธุ์สุมาลี” สินค้าของฝากชื่อดังประจำจังหวัดตราด ชมสาธิตการผสมเกสร ชิมผลสละรสชาติหวานหอม และเลือกซื้อสละสดและสละลอยแก้วเป็นสินค้าของฝาก

– เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

—————————————

โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดตราด (2 วัน 1 คืน) เส้นทางที่ 3

วันแรก

เช้า

– เดินทางไป ชุมชนบ้านท่าระแนะ ชุมชนนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรพืชและ สัตว์ เช่น ป่าตะบูน ต้นพันธุ์หัวร้อยรู ปู่ย่าไม้โกงกาง จึงได้ชื่อว่าเป็นมหัศจรรย์ป่าชายเลน พื้นที่นี้เป็นอ่าวใหญ่มีร่องน้ำลึก เรือใบของพ่อค้าจีนจนเป็นศูนย์กลางการค้า ระแนะหมายถึงท้องเรือ ชุมชนมีการนำใบคันทรงมาสานทำใบเรือเพื่อรับรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นและทำเครื่อง จักสาน เรียนรู้การฟื้นฟูมรดกนิเวศป่าชายเลน ล่องเรือเที่ยวลานตะบูน ป่าโกงกาง ป่าจาก โบว์ลิ่งตะบูน พบกับจอมยุทธ์พิชิตปู มัดปูดำด้วยมือข้างเดียว ตะลุยลานหอยพอก ประมงพื้นบ้าน การทำสปาเจ๊ก สุ่มอบตัวทรงปิ่นโต จิบชาร้อยรู อายุยืนร้อยปี

– รับประทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่นที่ชุมชนท่าระแนะ

บ่าย     

– เดินทางข้ามเรือไปเกาะช้าง จากนั้นเดินทางไป น้ำตกคลองพลู อยู่ห่างจากอ่าวคลองพร้าว 3 กิโลเมตรเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 3 ชั้น สามารถลงเล่นน้ำได้หลายจุด สภาพป่าอุดมสมบูรณ์มองเห็นธารน้ำไหลตลอดเส้นทาง

– ทำกิจกรรม Tree Top Adventure

เย็น

– เดินทางเข้าที่พัก / รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เช้า

– เดินทางกลับเข้าฝั่ง

– แวะบันทึกภาพ Landmark จังหวัดตราด ณ จุดชมวิวสุดแผ่นดินตะวันออก ชมทัศนียภาพ  ทะเลตราดแบบพาโนรามา โดยมีฉากหลังเป็นเกาะช้างและประภาคารแหลมงอบสูงตะหง่าน

– เยี่ยมชม มหัศจรรย์หาดทรายดำ ปรากฏการณ์ธรรมชาติสร้างขึ้นที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

– รับประทานอาหาร ร้านคนพลัดถิ่น พร้อมชมปรากฏการณ์ฝูงเหยี่ยวแดง   คอขาวนับร้อยตัว

บ่าย

– เยี่ยมชม สวนสละสมโภชน์ “สละพันธุ์สุมาลี” สินค้าของฝากชื่อดังประจำจังหวัดตราด ชมสาธิตการผสมเกสร ชิมผลสละรสชาติหวานหอม และเลือกซื้อสละสดและสละลอยแก้วเป็นสินค้าของฝาก

-เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม