ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดระยอง (2 วัน 1 คืน)

ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว  จังหวัดระยอง (2 วัน 1 คืน) เส้นทางที่ 1

วันแรก

ช่วงเช้า     

– เดินทางไป ชุมชนปากน้ำประแสร์ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแกลง โดยนั่งรถเตอร์ไซต์พ่วงข้างเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวปากน้ำประแสร์ มีแหล่งชุมชนริมแม่น้ำดั้งเดิม ตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยสภาพบ้านเรือนเก่าๆ นั้นยังคงมีเหลือให้ได้คิดถึงวันคืนในอดีตอยู่พอสมควร

– เดินทางไป ทุ่งโปรงทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง จะเต็มไปด้วยต้นโปรงที่ขึ้นเรียงรายกันนับพันนับหมื่นต้น โดยเฉพาะยามเช้าตรู่และยามเย็นที่มีแสงพระอาทิตย์อ่อน ๆ ฉาบทาลงมาที่ทุ่งแห่งนี้ สะท้อนใบของต้นโปรงให้กลายเป็นสีเหลืองทองอย่างสวยงาม

ที่นี่จึงได้ชื่อเรียกว่า “ทุ่งโปรงทอง”  โดยจะมีทางเดินไม้ระยะทางประมาณ 2.6กิโลเมตร จากนั้นเดินทางไปชม อนุสรณ์เรือหลวงประแส ตั้งอยู่บริเวณหัวโขด ชายหาดประแส สถานที่ท่องเที่ยวระยอง แห่งนี้ยังเป็น  เกียรติประวัติและเป็นที่ศึกษาและท่องเที่ยวของตำบล ที่ในปัจจุบันบริเวณรอบตัวเรือ ถูกปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์แปรสภาพให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย   

-เดินทางไป สะพานรักษ์แสม ที่เที่ยวระยองที่น่าไปเช็คอิน เพราะเป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ที่ทอดผ่านป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย บ้านเนินฆ้อ อ.แกลง เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติ

-เดินทางชม พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่ได้รวบรวมของสะสม ของเล่น ของเก่าโบราณไว้มากมาย ซึ่งบางชิ้นวัยรุ่นอย่างเราอาจไม่เคยเห็นเลยก็ว่าได้ อาทิ ของใช้สอยต่างๆ รถโบราณ ธนบัตร ตะเกียง รถเข็น เครื่องครัว เครื่องดนตรี ฯลฯ โดย “ครูกัง”  ผู้เป็นเจ้าของใช้เวลาสะสมของเก่านานกว่า 40 ปี และใช้ชีวิตหลังเกษียณเริ่มต้นเนรมิตรบ้านของตนเองบนเนื้อที่เกือบ 2 ไร่ สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ด้วยเหตุผลที่ว่าครูไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียว

-แวะช้อป ตลาดบ้านเพ ร้อยเสา เช่น อาหารทะเลแปรรูป ทุเรียนทอด ฯลฯ

-รับประทานอาหารเย็น

– เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก

วันที่สอง

ช่วงเช้า    

– เดินทางไป แชะ ชม ชิม สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ Brookside Valley Resort  ซึ่งชื่อของ สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสื่อถึงความหวานและสดใสของเมืองแห่งนี้ สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ จึงเป็นพื้นที่ของความสุขทุกรูปแบบอย่างแท้จริง และได้รับการออกแบบให้มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสไตล์ตะวันตก

โดยเฉพาะการออกแบบให้เป็นเมืองจำลองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีสีสันโดดเด่นสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมจะได้เก็บภาพความทรงจำพร้อมสวนดอกไม้สวย ๆ (สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้ที่สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ หรือร้านอาหารตามเอกสารแนบ)

รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

-ชมสวน Rayong Smile Plants แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในกลุ่ม Young smart farmers จ. ระยอง แหล่งรวบรวมพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงกว่า 500 สายพันธุ์และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้เข้าชมได้อย่างใกล้ชิด และชิมเมนูอาหารสุดพิเศษจากหม้อข้าวหม้อแกงลิง

-เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

……………………………………………………….

ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว  จังหวัดระยอง (2 วัน 1 คืน) เส้นทางที่ 2

วันแรก

ช่วงเช้า  

– เดินทางไป ชุมชนบ้านจำรุง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยบ้านนอกจากการรวมกลุ่มของชาวบ้าน เน้นพึ่งพาตนเอง ปรัชญาพอเพียง มีชุดการเรียนรู้แบบบ้านนอก กิจกรรมด้านการเกษตร และการอนุรักษ์ เช่น กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน กลุ่มตีมีด ธนาคารขยะ เป็นต้น ภายในมีการทำกิจกรรมเรียนรู้ อาทิ การแปรรูปปลาไส้ตัน  การทำกะปิ เป็นต้น (สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ชุมชนบ้านจำรุง หรือ ร้านอาหารตามเอกสารแนบ)

รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย 

– เดินทางชม สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ประจำถิ่นในภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมของพรรณไม้น้ำชนิดต่างๆ อีกหลายชนิดเนื่องจากพื้นที่เกือบทั้งหมดของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ คือมีน้ำขังตลอดทั้งปี ประโยชน์มากมายของพื้นที่ชุ่มน้ำคือช่วยไม่ให้น้ำเค็มเข้ามาในแผ่นดินมากจนเกินไป ลดการทำลายชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์และพืชต่างๆ อีกด้วย

– เดินทางช้อปของดีเมืองระยองที่ ตลาดบ้านเพ ร้อยเสา เช่น อาหารทะเลแปรรูป ทุเรียนทอด ฯลฯ

– รับประทานอาหารเย็น

– เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก

วันที่สอง

ช่วงเช้า   

-ชมสวน Rayong Smile Plants แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในกลุ่ม Young smart farmers จ. ระยอง แหล่งรวบรวมพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงกว่า 500 สายพันธุ์และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้เข้าชมได้อย่างใกล้ชิด และชิมเมนูอาหารสุดพิเศษจากหม้อข้าวหม้อแกงลิง (สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้ หรือ ร้านอาหารตามเอกสารแนบ)

รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย   

– นมัสการหลวงปู่ทิม “วัดละหารไร่” อ.บ้านค่ายพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออก

-เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม