เที่ยวระยอง ชมฟาร์มเห็ดบูรพา ฟาร์มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

เที่ยวระยองเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดกันที่ฟาร์มเห็ดบูรพาแหล่งความรู้นอกห้องเรียนที่จะให้คุณได้ทำความรู้จักเห็นให้มาขึ้นตั้งแต่ชนิดของเห็ด สรรพคุณโทษ ของเห็ดตลอดจนการลงมือเพาะเห็ดด้วยตนเอง

โดยหลังจากได้รับความรู้เกี่ยวกับเห็ดเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงคิวลิ้มลองรสเห็ดกันที่ซุ้มทานอาหารที่ทางฟาร์มจัดเตรียมไว้ทั้งแบบซุ้ม และห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่

ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาปรุงสุกก็ได้มาจากผลิตในฟาร์ม ปรุงด้วยแม่ครัวมาฝีมือประจำฟาร์ม โดยจะเปิดครัวตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 .

ที่ตั้ง : 242 .1 .มะขามคู่ .นิคมพัฒนา .ระยอง

เปิดปิดเวลา : เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 .

โทรศัพท์ : 038 038 075, 086 394 6393, 081-9126280

เว็บไซต์ : www.mushroomburapa.com