วัดป่าประดู่ ไหว้พระขอพรจากพระพุทธไสยาสน์นอนตะแคงซ้าย

เที่ยวจังหวัดระยอง ไหว้พระขอพรจากพระพุทธไสยาสน์นอนตะแคงซ้าย ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดป่าเลไลยก์” ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ภายในวิหารมี “พระพุทธไสยาสน์” พระนอนขนาดใหญ่ ยาว 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร ที่ถือว่ามีพุทธลักษณะผิดแปลกไปจากพระพุทธไสยาสน์ของที่อื่น นั่นคือองค์พระประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย เป็นพุทธลักษณะพิเศษกว่าพระพุทธรูปองค์อื่น เดิมประดิษฐานกลางแจ้ง ต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี พ.ศ. 2524

และยังมีพระพุทธรูปปางเลไลยก์ประทับอยู่ในท่านั่งห้อยพระบาทที่เก่าแก่คู่มากับวัด นอกจากนั้นชาวบ้านและนักท่องเที่ยวยังนิยมลอดโบสถ์เก่าที่สร้างขึ้นตอนต้นรัตนโกสินทร์

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.