ททท. ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงสาย ตำบลเกาะช้างใต้ จ.ตราด 2562

ททท. ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงสาย ตำบลเกาะช้างใต้ จ.ตราด 2562

ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด จัดขึ้นทุกวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย อยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสง จันทร์ส่องกระทบลงมา เป็นภาพที่ดูงดงาม ซึ่งในหลาย ๆ พื้นที่ก็มีการจัดงานวันลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด ร่วมกับ อำเภอเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงสาย ตำบลเกาะช้างใต้ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สะพานท่าเทียบเรือสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลวันลอยกระทง

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดกระทงประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทขวัญใจนักท่องเที่ยว พิธีบูชาขอขมาพระแม่คงคา การจำหน่ายสินค้าชุมชน/ อาหารพื้นบ้าน ชมสีสันเรือไดหมึกลอยลำกลางทะเลรอบสถานที่จัดงาน และพิเศษสุด ๆ กับการลอยกระทงสาย 2,562 ลูก ซึ่งกระทงทั้งหมดทำจากกะลามะพร้าวจากซึ่งเป็นวัสดุท้องถิ่นของเกาะช้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลอยกระทงลดการสร้างขยะให้กับสายน้ำมากที่สุด พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดชาวเล เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศการลอยกระทงสาย ตามวิถีพื้นบ้านของชาวตำบลเกาะช้างใต้

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ โทรศัพท์. 039-553-059 และ ททท.สำนักงานตราด โทรศัพท์. 039-597-259–60