ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศาลหลักเมือง 2สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจันทบุรี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นศาลที่มีรูปร่างลักษณะแปลกตา เพราะมีรูปทรงคล้ายกับหมวกนักรบไทยสมัยโบราณ

ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ  ผนังภายในเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์ไว้อย่างสวยงาม นับเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความผูกพันของชาวจันทบุรีกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใช้เมืองจันทบุรี เป็นฐานที่มั่นหลักในการรวบรวมกำลังเพื่อไปกู้เอกราชคืนจากพม่าในสมัยเสียกรุงครั้งที่สอง เพราะที่นี่ถือเป็นหัวเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออก มีความอุดมสมบูรณ์  มีเรือสำเภาต่างชาติเข้ามาค้าขายมากมาย สามารถใช้เรือเหล่านั้นเป็นกำลังรบและใช้ขนส่งทหารได้

ใกล้ๆกันนั้น ยังมี ศาลหลักเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ใกล้ๆกันบริเวณด้านหน้าของค่ายตากสิน มีเสาหลักเมืองจันทุบรี ที่คาดว่าสร้างในสมัยปี พ.ศ. 2310 นับว่าทั้งสองแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดจันทบุรี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศาลหลักเมืองจันทบุรี

ที่ตั้ง : บริเวณหน้าค่ายตากสิน ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00น.