ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน อ.ปากพลี จ.นครนายก

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากลาวตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และมาตั้งรกรากโดยเฉพาะที่อ.ปากพลี จนเกิดอัตลักษณ์ชุมชน มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสถึงความเป็นชาวไทยพวนอย่างใกล้ชิด

ไม่ว่าจะเป็นการไปสักการะพระธาตุกุสาวดี ชมกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านไทยพวน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน แวะอ่างเก็บน้ำวังบอน พายเรือชมธรรมชาติ พักโฮมสเตย์ กินมื้อเย็นแบบโตกไทยพวน ชมการแสดง เช่น ลำพวน ลำตัดไทยพวน ก่อนจะตื่นเช้ามาใส่บาตร นมัสการรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ที่ชุมชนบ้านเกาะหวาย

ที่ตั้ง : ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

เวลาเปิด-ปิด : 08:30-17:30 น. ทุกวัน

โทร. : 092 757 9377