สวนจรูญ มะยงชิด มะปรางหวาน อ.เมืองนครนายก

สวนจรูญ มะยงชิด มะปรางหวาน หรือสวยตายาย ตัวจริงเสียงจริงเรื่องมะยงชิด มะปรางหวาน จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นมาหลายสถาบันทางด้านภูมิปัญญาในการเพาะพันธุ์ทั้งมะยงชิดและมะปราง ที่สวนลุงจรูญบนพื้นที่กว่า 31 ไร่ นอกจากจะได้มาชิมผลผลิตสดหวานจากต้นในราคาหน้าสวนแล้ว

ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษามะปรางหวานมะยงชิดตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับผู้ที่สนใจ รวมทั้งมีกิ่งพันธุ์มะปรางหวานและมะยงชิดจำหน่ายด้วย

ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

โทร. : 086 139 6446