ภูมิภูเบศร อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ จ.ปราจีนบุรี

“ภูมิภูเบศร” อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

มาเยือนที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมพิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) หมอหลวงในรัชกาลที่ 5 อายุกว่า 100 ปี 

ภายในพิพิธภัณฑ์และอุทยานฯ ได้จัดส่วนการแสดงออกเป็น 3 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 พิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) หรือเรือนหมอพลอย หมอหลวงรัชกาลที่ 5 เป็นเรือนไม้เดิมอายุกว่า 100 ปี โดยใช้หลักแนวคิด “บ้านเป็นยา” ที่สร้างความสมดุลให้กับธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย ภายในเรือนนี้มีพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวการเป็นหมอไทยสมัยก่อน เครื่องมือยา ตำรับยาโบราณ การแพทย์ 3 ระบบ พร้อมกับกิจกรรม คูณธาตุเพื่อเจียดยาปรับธาตุเฉพาะรายสูตรลับเฉพาะของหมอยาปราจีนบุรี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการจัดยาเฉพาะบุคคลแบบแผนปัจจุบันซึ่งแผนไทยมีมานานแล้ว

โซนที่ 2 สวนสมุนไพร มีการจัดสมุนไพรเรียนรู้ตามกลุ่มโรค/อาการ สมุนไพรให้สี และสมุนไพรสีดำที่คนไทยเชื่อว่าจะช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปได้

โซนที่ 3 คือ โซนไห ศูนย์รวมไหที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและในอาเซียน

ที่ตั้ง: ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

เปิดปิดเวลา: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

โทร.097-0973582