10 สวนผลไม้น่าเที่ยว “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” จ.ตราด ปี 2563

10 สวนผลไม้น่าเที่ยว

“อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” จ.ตราด 

 

1.สวนไพฑูรย์

ที่อยู่: 81 ม.5 ต.เขาสมิง  อ.เขาสมิง จ.ตราด

ติดต่อ: คุณไพฑูรย์ วานิชศรี โทร.08 6006 0132  (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมสวน)

ช่วงเวลา: เดือนเมษายน-มิถุนายน

ประเภทผลไม้เด่น: ทุเรียน มังคุดลองกอง

กิจกรรม:  บุฟเฟ่ต์ผลไม้ คนละ 250 บาท / นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวนได้

2.สวนผลอำไพ

ที่อยู่: 205 ม.8 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด

ติดต่อ: คุณชัยวัฒน์ ปริ่มผล  โทร.081 6563841 (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมสวน)

ช่วงเวลา :  เดือนเมษายน-มิถุนายน

ประเภทผลไม้เด่น : เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สับปะรดตราดสีทอง

กิจกรรม: บุฟเฟ่ต์ผลไม้ คนละ 250 บาท / สวนเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand / มีกิจกรรมการเลี้ยงชันโรง ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมัก เลี้ยงไส้เดือน ปลูกผักอินทรีย์

3.สวนนายอำเภอ

ที่อยู่ : อ.เขาสมิง จ.ตราด

ติดต่อ: คุณศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ โทร.08 1996 8308 (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมสวน)

ช่วงเวลา :  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

ประเภทผลไม้เด่น :  ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ สละ สับปะรดตราดสีทอง

กิจกรรม: บุฟเฟ่ต์ผลไม้ คนละ 250 บาท / มีบริการรถ ATV ครั้งละ 200 บาท

4.สวนหนอนบุ้ง

ที่อยู่ : 26 ม.5 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

ติดต่อ : คุณภิญโญ ถนอมศักดิ์ โทร.087 141 3923 (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมสวน)

ช่วงเวลา : เดือนเมษายน-มิถุนายน

ประเภทผลไม้เด่น : ทุเรียน มังคุด

กิจกรรม : มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน / สามารถเข้าชมสวนและซื้อผลไม้ที่สวนได้

5.สวนสละสมโภชน์

ที่อยู่: 219 ม.6 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

ติดต่อ: คุณจันทรชา เติมศิริรัตน์ โทร.08 1438 2015, 08 1942 9695 (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมสวน)

ช่วงเวลา : ตลอดทั้งปี

ประเภทผลไม้เด่น : สละพันธ์สุมาลี ลองกอง มังคุด สะตอ กล้วย ผักปลอดสาร

กิจกรรม: สามารถเที่ยวชมสวนบริเวณที่จัดไว้ / มีสละจัดไว้ให้ชิม

6.สวนคุณปู่

ที่อยู่:  45/2 ม.1 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

ติดต่อ: คุณอัตถสิทธิ์ ครุพานิช โทร. 092 260 8517 (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมสวน)

ช่วงเวลา : เดือนเมษายน-มิถุนายน

ประเภทผลไม้เด่น : ทุเรียน ชมพู่ ขนุน ลองกอง มังคุด

กิจกรรม : สามารถชมสวนได้ / มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน

7.สวนบุญศรี

ที่อยู่:  76/2 ม.5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

ติดต่อ : คุณศิริศักดิ์ โทร. 086 151 0442

ช่วงเวลา : เดือนเมษายน-มิถุนายน

ประเภทผลไม้เด่น : ทุเรียน ลองกอง มังคุด

กิจกรรม: มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน

8.สวนวิโรจน์

ที่อยู่:  39/14 ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

ติดต่อ: คุณวิโรจน์ โทร.095 694 5442

ช่วงเวลา : เดือนเมษายน-มิถุนายน

ประเภทผลไม้เด่น : ทุเรียน

กิจกรรม : สามารถชมสวนได้ / มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน

9.สวนสมโภชน์ เกาะช้าง

ที่อยู่: 49/2 ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

ติดต่อ: คุณเฉลิมพล ทัศมากร โทร.086 0226346 (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมสวน)

ช่วงเวลา: เดือนเมษายน-มิถุนายน

ประเภทผลไม้เด่น : ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง กล้วย ชมพู่

กิจกรรม: สามารถชมสวนได้ / มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน

10.สวนเกษตร แปลงใหญ่ ท่ากุ่ม-เนินทราย

ที่อยู่: 34/2 ม.6 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด

ติดต่อ คุณรังสิมา ศรีนาราง โทร.062 559 9363 (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมสวน)

ช่วงเวลา: เดือนเมษายน-มิถุนายน

ประเภทผลไม้เด่น : ทุเรียน มังคุด เงาะ

กิจกรรม:  สามารถชมสวนได้/มีผลไม้จำหน่ายหน้าร้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ททท.สำนักงานตราด โทรศัพท์ 039-597-259 ถึง 60

โปรแกรม “ตราด…อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน”

วันที่ 1

06.00 น.         พบกัน ณ จุดนับพบ ออกเดินทางสู่เกาะหมาก จังหวัดตราด โดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.         ลงเรือเดินทางไปเกาะหมาก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

14.00 น.         เช็คอินเข้าที่พัก และนั่งรถรางเที่ยวชมเกาะหมาก

18.30 น.         รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2

07.30 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

10.00 น.         ออกเดินทางไปนั่งชมกวางที่เกาะกระดาด พร้อมรับประทานอาหารบนเกาะกระดาด

15.00 น.         กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.         รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.         ออกเดินทางกลับสู่จังหวัดตราด

10.00 น.         เดินทางออกจากท่าเรือ โดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่สวนผลไม้ ทานผลไม้สดๆ จากต้น พร้อมเลือกซื้อกลับบ้านกันได้อย่างเต็มที่

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.         แวะซื้อของฝากร้านเช็คอินตราด และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.         ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ททท.สำนักงานตราด โทรศัพท์ 039-597-259 ถึง 60