3 เส้นทางท่องเที่ยวสวนทุเรียน และสวนผลไม้ใน จ.ระยอง ปี 2562

เส้นทางท่องเที่ยวทุเรียนและสวนผลไม้ จ.ระยอง ปี 2562

เส้นทางที่ 1 : เส้นทางตะพง – บ้านแลง – นาตาขวัญ

1. สวนสุกัญญา

ที่ตั้ง : 108/6 ม.8 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 089-227-0603

Facebook : บ้านสวนสุกัญญา

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)

– มีบริการจัดอาหารพื้นบ้านสำหรับคณะ

2. สวนปาหนันโฮมสเตย์

ที่ตั้ง : 60 ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-300-9518, 098-845-9659

Facebook : สวนปาหนัน&Home Stay

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)

– สามารถเก็บผลไม้ทานจากต้นได้ (เงาะ)

– บริการที่พักโฮมสเตย์

3. สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น

ที่ตั้ง : 30 ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 089-099-1297, 089-043-1330, 038-664-369

Facebook : Suanyaida

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)

– ศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (เปิดตลอดทั้งปี)

– มีบริการจัดอาหารพื้นบ้านสำหรับคณะ

4. สวนแสงแดด

ที่ตั้ง : 37 ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 086-123-9201, 081-590-1700, 061-645-5962

Facebook : สวนแสงแดด

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)

– มีขนมจีน ส้มตำ ข้าวเหนียวทุเรียน ให้บริการในบุฟเฟ่ต์

– มีบริการจัดอาหารพื้นบ้านสำหรับคณะ

5. สวนลำดวน

ที่ตั้ง : 78 ม.14 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 089-933-3798

Facebook : สวนลำดวน

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)

6. สวนลุงทองใบ

ที่ตั้ง : 96/1 ม.11 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 089-810-6411, 083-769-6172

Facebook : สวนลุงทองใบ

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)

– มีไอศกรีมทุเรียน ข้าวเหนียวทุเรียน ส้มตำ ให้บริการในบุฟเฟ่ต์

– มีรถรางบริการชมสวน

– มีบริการจัดอาหารพื้นบ้านสำหรับคณะ

7. สวนผู้ใหญ่เสวตร

ที่ตั้ง : 131/2 ม.11 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 084-870-8238, 086-157-3182

Email: [email protected] , [email protected]

Facebook : สวนผู้ใหญ่เสวตร

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ)

– มีบริการกับข้าว ขนมจีนข้าวกล้อง ต้มหมูหน่อไม้สด แกงเขียวหวานไก่  ให้บริการในบุฟเฟ่ต์

– ชมสวนไผ่ออกหน่อทั้งปี

– มีบริการจัดอาหารพื้นบ้านสำหรับคณะ

8. สวนลุงยิ่ง

ที่ตั้ง : 50 ม.2 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 092-403-1616, 086-111-8554

Facebook : สวนลุงยิ่ง

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะปราง ฝรั่ง)

9. สวนคุณมะปราง

ที่ตั้ง : 55 ม.2 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 086-818-6244, 094-818-5228

Facebook : สวนคุณมะปราง-บ้านย่าติ๊ด

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะปราง)

– มีร้านอาหารพื้นบ้าน กาแฟสด ให้บริการ

10. สวนลุงประเสริฐ

ที่ตั้ง : 15 ม.1 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 085-277-0684 , 082-858-4402

Facebook : สวนลุงประเสริฐ

กิจกรรม :

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะปราง)

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก

ตำบลบ้านแลง

11. สวนผู้ใหญ่สมควร

ที่ตั้ง : 57 ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-761-9497, 083-062-7824

Facebook : สวนผู้ใหญ่สมควร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้ / ชมต้นมังคุด อายุ 100 ปี

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง กระท้อน สละ)

– มีน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาหารพื้นบ้าน ให้บริการในบุฟเฟ่ต์

– เป็นสวนปลอดสารพิษที่ได้รับมาตรฐาน GAP

12. สวนภีมรภัทร

ที่ตั้ง : 86/4 ม.7 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 085-430-0011, 085-430-0022

Facebook : สวนภีมรภัทร ระยอง

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)

– มีรถรางบริการชมสวน

– สามารถเก็บผลไม้ทานจากต้นได้

13. สวนเรไร

ที่ตั้ง : 182/2 ม.6 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 080-600-1218, 081-949-5329

Facebook : สวนเรไร

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)

– สามารถเก็บผลไม้ทานจากต้นได้ (มังคุด ลองกอง)

ตำบลนาตาขวัญ

14. สวนนิมิต

ที่ตั้ง : 74/9 ม.6 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 094-484-4175 , 081-985-4513

Facebook : สวนนิมิต ผักปลอดสาร สลัดปลอดภัย

กิจกรรม :

– แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ สอนการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

– กิจกรรมการทำหญ้าหวาน การทอดกล้วยใส่หญ้าหวาน การปักชำต้นหญ้าหวานค่าใช้จ่ายท่านละ 150 บาท

– หากจะทานผลไม้สามารถซื้อรับประทานในสวนได้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)

15. สวนธรรมเจริญ

ที่ตั้ง : 2/5 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 086-099-8638, 089-968-3823

Facebook : สวนธรรมเจริญ

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ องุ่น)

– มีร้านกาแฟสดให้บริการ

16. สวนวิเศษ

ที่ตั้ง : ม.5 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-431-1986

Facebook : Wised Garden

กิจกรรม :

– ชมสวนผลไม้ ชิมผลไม้สดจากสวน

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน)

17. สวนเรือนแก้ว

ที่ตั้ง : 77/8 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 094-753-9289

Facebook : สวนเรือนแก้ว

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ฝรั่งกิมจู มะปราง)

– ชมวิธีการเก็บผลไม้จากสวน / มีบริการซาเล้งจำนวน 4 คัน นำชมสวน

18. สวนมีสบาย

ที่ตั้ง : 88/2 ม.6 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 084-566-8546, 089-938-6585

Facebook : สวนมีสบาย

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)

– ศึกษาดูงานการปลูกสวนผลไม้ การทําเชื้อไตรโคเดอร์มา

19. สวนคุณไพบูลย์

ที่ตั้ง : 21 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 082-210-0188, 089-535-7008, 087-136-4883

Facebook : suanpaiboon

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด 100 ปี ลองกอง มะยงชิด ลิ้นจี่)

 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

– วัดเขาพระบาท (รอยพระพุทธบาท ต.บ้านแลง) นมัสการรอยพระพุทธบาท ลักษณะของรอยพระพุทธบาทมีขนาดความกว้างประมาณ  11 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว เป็นรอยลึกลงไปประมาณครึ่งนิ้ว รอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นศูนย์รวมความศรัทราของชาวตำบลบ้านแลงและจังหวัดระยอง จัดงานปิดทองนมัสการรอยพระพุทธบาทขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2517  และได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วง 12-15 ค่ำ เดือน 3 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

– อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด ต.บ้านแลง ชมและเก็บภาพความงามของธรรมชาติ

– สตรอว์เบอร์รี่ ทาวน์ ต.สำนักทอง ตั้งอยู่ภายในบรู๊คไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท ตกแต่งเป็นเมืองจำลองที่มีสีสันสวยงามของประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพความทรงจำพร้อมสวนดอกไม้สวย ๆ และสตรอว์เบอร์รี่สีแดงขนาดยักษ์ หรือ Prince of Strawberry ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่ริมสระน้ำ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ผจญภัยปีน ป่าย ไต่ โหน ฟาร์มแกะ ร้านสเต็ก ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก

——————————

เส้นทางที่ 2 : เส้นทางบ้านค่าย

1. สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)

ที่ตั้ง : 31 ม.4 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-694-7527, 085-912-8627

Facebook : สวนมังคุดไทย ระยอง

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน มังคุด 100 ปี เงาะ มะพร้าวน้ำหอม)

– มีบริการบ้านพักโฮมสเตย์

– ศึกษาดูงานเรียนรู้การคัดมังคุดเกรดพรีเมี่ยม การปลูกผลไม้

2. สวนป้าเพียร

ที่ตั้ง : 79/1 ม.8 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 087-692-0730

กิจกรรม :

– บริการชมสวนผลไม้ / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)

– มีบริการจัดอาหารสำหรับคณะ

3. สวนประสมทรัพย์

ที่ตั้ง : 108/7 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-481-6598, 081-377-3056

Facebook : สวนประสมทรัพย์

กิจกรรม :

– บริการชมสวนผลไม้ / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ ส้มตำ)

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก

– ศึกษาดูงานเรื่องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนไม้ผลอำเภอบ้านค่าย

4. สวนสุภัทราแลนด์

ที่ตั้ง : 70 ม.10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 038-892-048-9, 081-588-1519, 089-936-5933

Facebook : สวนสุภัทราแลนด์

กิจกรรม :

– บริการนั่งรถรางชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ มะเฟือง ชมพู่ แก้วมังกร ส้มโอ ขนุน มะม่วง สับปะรด) ส้มตำ สลัดผัก / ชิมน้ำผึ้งสด

 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดละหารไร่ วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๔ โดยหลวงพ่อสังข์เฒ่า รองเจ้าอาวาสวัดละหารใหญ่สมัยนั้น ครั้งแรกสร้างที่พักไว้เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษา ก็จำพรรษาที่วัดละหารใหญ่ ต่อมามีผู้คนไปทำไร่ในแถบใกล้ ๆ นั้นมากขึ้น เห็นว่ามีพระสงฆ์อยู่ จึงจัดภัตตาหารไปถวายเป็นประจำ ต่อมามีพระภิกษุไปอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ก่อสร้างกุฏิวิหาร ตั้งชื่อว่า วัดไร่วารี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดละหารไร่” โดยมีหลวงพ่อสังข์เฒ่าเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก เกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์มาก คือหลวงปู่ทิม อิสริโก ภายในวัดประดิษฐานหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ไว้ให้พุทธศาสนิกชนสักการะกราบไหว้

เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว จังหวัดระยอง เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว เปิดให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ เข้าชม เรือนจำชั่วคราวเขาไม้เเก้วได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และเตรียมพร้อมสำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) ของกรมราชทัณฑ์ต่อไป ประกอบไปด้วย 4 ฐานหลัก ดังนี้ 1. ฐานปศุสัตว์เเละประมงน้ำจืด 2. ฐานสาธิตเกษตรอินทรีย์  3. ฐานผักปลอดสารพิษ 4. ฐานศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฏีใหม่

——————————

เส้นทางที่ 3 : เส้นทางวังจันทร์ – แกลง – เมืองระยอง (เชื่อมโยงถนนทางหลวงหมาย 344 และทางหลวง หมายเลข 3)

1. สวนบ้านเรา

ที่ตั้ง : 324 ม.8 กม.93 ซอยบ้านน้ำโจน ถ.บ้านบึง-แกลง (สาย 344) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-804-4169, 081-864-6533

Facebook : สวนบ้านเรา ทุเรียนระยอง

กิจกรรม :

– การนำชมสวน เป็นหมู่คณะให้ติดต่อล่วงหน้า

– เปิดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ปลายเดือน พ.ค. (ทุเรียนหมอนทอง ชะนี พวงมณี เงาะ มังคุด สละ ลองกอง)

***เปิดเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากจะเข้าสวนและซื้อผลไม้จะต้องโทร

จองล่วงหน้า 3 วัน line-ID: @suanbanrao

2. สวนละไม

ที่ตั้ง : 19/9 ถ.บ้านบึง-แกลง (สาย344) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 098-737-4983, 098-737-4984, 097-737-4985

Email: [email protected]

Facebook : สวนละไม/Suan Lamai

Website: www.SuanLamai.com

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ มะม่วง ส้มโอ)

– ส้มตำ ไก่ทอด ข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวเหนียวมะม่วง

– ชมฟาร์มแกะ ไร่สตรอเบอร์รี่ ทุ่งดอกไม้

3. สวนลุงเสริม

ที่ตั้ง : 53/3 ม.5 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 089-833-2880, 082-220-7277, 081-850-7631

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)

– ทุเรียนที่มีในสวน : หมอนทอง ชะนี ก้านยาว นวลทอง ทองกมล แกลง 1

– มีต้นพันธุ์ทุเรียนจำหน่าย

– แหล่งเรียนรู้เทคนิคในการเลือกดูทุเรียน

4. สวนคุณน้อย

ที่ตั้ง : 35 ถ.เจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 089-025-5259, 081-940-4384

Facebook : สวนคุณน้อย

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุดสละสุมาลี)

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานได้

– ที่พักโฮมสเตย์

5. สวนคุณพิชัย

ที่ตั้ง : 101/2 ม.4 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-782-4645

กิจกรรม :

– ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดจำหน่ายผลไม้หน้าสวน

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง)

– โรงงานแปรรูปสละลอยแก้ว น้ำสละ มะดันลอยแก้ว

– แหล่งเรียนรู้ เรื่องต้นสละ

– มีรถรางนำเที่ยวชมธรรมชาติ สวนทุเรียนและทุ่งโปรงทอง มีวิทยากรบรรยาย

6. สวนคุณประยูร

ที่ตั้ง : 48 ม.3 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 082-473-2305, 087-711-8858

Facebook :  สวนคุณประยูร

กิจกรรม :

– พื้นที่ขนาด 33 ไร่

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ ขนุน)

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก

– มีรถรางบริการนำชมเที่ยวสวนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ทานบุฟเฟ่ต์ หากเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป ราคาท่านละ 50.- บาท

– ชมกระบวนการแปรรูปการทำทุเรียนทอด

– มีกิจกรรมปั่นเรือจักรยานน้ำในสวน

– มีผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจำหน่ายในสวน ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ขนุนทอด

7. สวนงามสุข

ที่ตั้ง : 44/1 หมู่ 4 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 085-951-7616, 081-945-7174

Facebook : สวนงามสุขโฮมสเตย์

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะม่วง ขนุน ลูกหม่อน มะเฟือง)

– มีบริการบ้านพักโฮมสเตย์

– ศึกษาดูงาน เรียนรู้กิจกรรมทางการเกษตร “การทำสวนมังคุด” คุณภาพส่งออก และสวนผลไม้แบบผสมผสาน (เปิดตลอดทั้งปี)

– สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวประมงพื้นบ้าน (กิจกรรมตกหมึก/ปลา)

8. สวนสง่าสินธุ

ที่ตั้ง : 126/27 ม.4 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 082-333-8614

Facebook : สวนสง่าสินธุ

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน เงาะ มังคุด 100 ปี ลองกอง มะพร้าวน้ำหอม)

– มีบริการอาหารพื้นบ้าน

9. สวนช่อฟ้า

ที่ตั้ง : 24 ม.3 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-782-0700

กิจกรรม :

– ปั่นจักรยานชมสวน

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)

10. สวนคุณตุ้ม – คุณตู่

ที่ตั้ง : 18/2 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 091-407-2049 , 081-377-4591, 02-258-9222

Facebook : สวนคุณตุ้ม-คุณตู่

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– มีรถไถลากพ่วงชมสวน

– บริการชมและจำหน่ายทุเรียนพันธ์โบราณ

– บุฟเฟ่ต์ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะไฟ)

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก

– มีบริการอาหารอิ่มละ 50บาท/ท่าน สามารถตำส้มตำฟรี

11. สวนลุงถิง

ที่ตั้ง : 342/1 ม.8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 083-010-4488, 097-230-4488

กิจกรรม :

– บริการชมสวน / ชิมผลไม้

– ผลไม้มีจำหน่ายในสวน สามารถซื้อรับประทานแบบชั่งตามน้ำหนัก (ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละสุมาลี กระท้อน)

– ศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน 1) เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร 2) เที่ยวสวนสละสุมาลี 3) การเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด 4) ชมกระบวนการแปรรูปสละ 5) สวนผลไม้ (เปิดตลอดทั้งปี)

12. มีสุขฟาร์ม

ที่ตั้ง : 8 ม.4 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง

เบอร์โทรศัพท์ : 081-889-0331, 098-818-8993, 081-033-4489

Facebook : Mesook farm

Website: www.kridsana.com

กิจกรรม :

– บริการชมสวนฟรี

– ผลไม้ สามารถซื้อรับประทานในสวนได้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด  ลองกอง สละ ตามฤดูกาล)

– ศึกษาดูงานตลอดทั้งปี เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา / กระบวนการผลิต ไม้กฤษณา / กระบวนการแปรรูปผลไม้ / การผลิตใบชา

– มีที่พัก/บริการอาหารทะเลปิ้งย่าง ตั้งเต็นท์แคมป์กิจกรรมได้

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดสารนารถธรรมาราม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2487 มีมหาอุโบสถปูชนียสถานที่สวยงาม เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป องค์พระประธานจำลองมาจากพระพุทธชินราช วัดมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก บริเวณมุมกำแพงแก้วรอบอุโบสถทั้ง 4 ได้จำลองเอาพระพุทธเจดีย์ที่สำคัญของแต่ละภาคไว้ คือ พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง และพระบรมธาตุไชยา

 

สะพานรักษ์แสม เนินฆ้อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลุ่มน้ำป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย หมู่ 2 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง   จ.ระยอง เป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ แห่งเดียวใน อ.แกลง บรรยากาศเงียบสงบ มีทางเดินเป็นสะพานไม้ให้เดินชมธรรมชาติ ด้วยระยะทางประมาณ 100 เมตร กับตัวสะพานอีกประมาณ 100 เมตร เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อยใจ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนอีกด้วย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้มีปูแสมอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก

พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง ตั้งอยู่ที่ ต.กร่ำ อ.แกลง ที่เที่ยวเรียนรู้แห่งใหม่ในระยอง ที่รวบรวมของเล่น ของสะสม ของเก่าโบราณไว้มากมาย ถูกจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่องราว และหมวดหมู่ได้อย่างน่าสนใจ  โดย “ครูกัง” ผู้เป็นเจ้าของใช้เวลาสะสมของเก่านานกว่า 40 ปี

แหลมแม่พิมพ์ เป็นชายหาดที่สวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดแนวชายหาด

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตั้งอยู่ บนเส้นทางแกลง-แหลมแม่พิมพ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อระลึกถึงสุนทรภู่กวีเอก สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2513 บริเวณอนุสาวรีย์มีรูปปั้นตัวละครเอกในเรื่องพระอภัยมณีจัดแสดงด้วย ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีจะมีการจัดงานรำลึกสุนทรภู่

ชุมชนปากน้ำประแส สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนปากน้ำประแส ชมอาคารบ้านเรือนอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายในชุมชน อาทิ ทุ่งโปรงทอง ชมเรือรบหลวงประแส ล่องเรือประมงชมทัศนียภาพปากน้ำประแส / ชมหิ่งห้อย ชมการผลิตการทำชาใบขลู่   สักการะศาลเสด็จเตี่ย (ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ชมต้นไม้ใหญ่อันทรงคุณค่า “รุกข มรดกแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ที่ วัดตะเคียนงาม

ชุมชนบ้านทะเลน้อย ท่องเที่ยวตามวิถีธรรมชาติ “ชุมชนบ้านทะเลน้อย” ดูแหล่งเพาะปลูกผักกระชับแห่งเดียวในประเทศไทย แวะชมสินค้าชุมชน หลายหลายชนิด อาทิเช่นกะปิ น้ำปลาแท้ ปลาเค็ม กล้วยน้ำหว้า ชมสถานที่ว่าราชการของสมเด็จ-พระเจ้าตากสินมหาราชก่อนยกทัพไปจันทบุรี ไหว้พระเก่าแก่และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่หมู่บ้านทะเลน้อย

สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก มีพื้นที่ขนาดประมาณ 3,800 ไร่ ประกอบด้วย กกหญ้า  ป่าเสม็ด และป่าดิบแล้ง ที่นับได้ว่าเป็นป่าดิบแล้งดั้งเดิมที่สมบูรณ์ มีพรรณไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออก พรรณไม้ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์กว่า 400 ชนิด ฟังบรรยายความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์ ทำกิจกรรมล่องเรือชมพื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าเสม็ดขาวพันปี แพหญ้าหนังหมา ฝูงนกเป็ดน้ำหลากหลายชนิด เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.038-638880-1)