7 เทศกาลผลไม้จังหวัดระยอง ปี 2562

7 เทศกาลผลไม้ ในพื้นที่จังหวัดระยอง 

1. อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

งานวันสับปะรดหวาน อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง

รายละเอียดกิจกรรม : การแข่งขันและประกวดผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการการเกษตร ประกวดการทำอาหารจากสัปปะรด กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน โครงการตลาดนัดสุขภาพ จำหน่ายสินค้าโอทอป การประกวดร้องเพลง
และประกวดธิดาชาวไร่

ช่วงเวลาจัดงาน : 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 (วันประกวดสับปะรดหวาน 28 เมษายน 62)

สถานที่จัดงาน : ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง โทร.038-659-072

2. อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

“เทศกาลงานผลไม้ และของดีเมืองแกลง ปีที่ 39” ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม : พิธีเปิดงานมีขบวนแห่รถสามล้อพ่วงตกแต่งด้วยผลไม้และขบวนรถรางจากอำเภอแกลงไปตลาดสามย่าน ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้ อาทิ ทุเรียน เงาะ สละ ลองกอง และมังคุด การจัดแสดงนิทรรศการ
ด้านการเกษตร การประกวดผลไม้ ประกวดแข่งขันทุเรียนยักษ์ ขนุนยักษ์ การแข่งขันกินผลไม้ ประกวดการตำผลไม้ลีลา การทำอาหารพื้นบ้าน การประกวดเทพีอยากสวย การประกวดธิดาผลไม้ และการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

ช่วงเวลาจัดงาน : 24-28 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน : หน้าสนามที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถาม : ที่ว่าการอำเภอแกลง โทร. 038-671-157

3. อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง

รายละเอียดกิจกรรม : การออกร้านจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากชาวสวนจังหวัดระยอง
การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร การประกวดผลไม้คุณภาพประเภทต่างๆ มหกรรมสินค้าโอทอป
และของดีจังหวัดระยอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงบนเวที

ช่วงเวลาจัดงาน : ปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน

สถานที่จัดงาน : ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานจังหวัดระยอง โทร. 038-694-000

4. อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

งานถนนผลไม้สไตล์ตะพง

รายละเอียดกิจกรรม : นั่งรถรางชมสวนผลไม้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์   ณ วัดยายดา
ชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรีไม่อั้น เลือกซื้อผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ การออกร้านจำหน่ายอาหารถิ่นจาก 16 หมู่บ้านในตำบลตะพง การประกวด   ร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมและศิลปินชื่อดังบนเวที

ช่วงเวลาจัดงาน : กลางเดือนพฤษภาคม

สถานที่จัดงาน : ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จ.ระยอง โทร. 038-664-053

5. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

เทศกาลถนนผลไม้ อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง ปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม : ในงานมีกิจกรรม เช่น นั่งรถไฟชมสวน การประกวดผลไม้ แข่งกินผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน  มีการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

ช่วงเวลาจัดงาน : 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน : ตลาดผลไม้ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์  โทร.038-666-179

6. อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

งานมังคุดหวานหนองตะพาน ของดีอำเภอบ้านค่าย

รายละเอียดกิจกรรม : การออกร้านจำหน่ายผลไม้จากชาวสวน การแข่งขันประกวดผลไม้ การประกวดลูกสาวชาวสวน การแข่งขันตำส้มตำผลไม้รวมประกอบลีลา การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การรำวงย้อนยุค ชมการแข่งขัน
ชกมวยไทยและอื่นๆ

ช่วงเวลาจัดงาน : ปลายเดือนพฤษภาคม –  ต้นเดือนมิถุนายน 2562

สถานที่จัดงาน : ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลหนองตะพาน ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย

ติดต่อสอบถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน  โทร. 038-025-224

7. อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม : ชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรผลไม้คุณภาพ การประกวดซุ้มผลไม้ การแข่งขัน
การกินผลไม้ กิจกรรมแข่งขันร้องรำตำบล การแสดงเดินแบบผ้าไทยและชุดไทยย้อนยุค การประกวด To Be Number One การประกวดธิดาชาวสวน และเลือกซื้อผลไม้จากชาวสวน

ช่วงเวลาจัดงาน :  ปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน 2562

สถานที่จัดงาน : ตลาด ฮ.กอบโชคสี่แยกพัฒนา ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ติดต่อสอบถาม : ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โทร. 038-996-098