แนะนำโปรแกรมเที่ยว “ตราด…อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” แบบ 2 วัน 1 คืน

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยว “ตราด…อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน”

วันที่ 1

06.00 น.         พบกัน ณ จุดนับพบ ออกเดินทางสู่เกาะหมาก จังหวัดตราด โดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.         ลงเรือเดินทางไปเกาะหมาก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

14.00 น.         เช็คอินเข้าที่พัก และนั่งรถรางเที่ยวชมเกาะหมาก

18.30 น.         รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2

07.30 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

10.00 น.         ออกเดินทางไปนั่งชมกวางที่เกาะกระดาด พร้อมรับประทานอาหารบนเกาะกระดาด

15.00 น.         กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.         รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.         ออกเดินทางกลับสู่จังหวัดตราด

10.00 น.         เดินทางออกจากท่าเรือ โดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่สวนผลไม้ เช่น สวนไพฑูรย์ หรือสวยนายอำเภอ กินผลไม้สดๆ จากต้น พร้อมเลือกซื้อกลับบ้านกันได้อย่างเต็มที่

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.         แวะซื้อของฝากร้านเช็คอินตราด และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.         ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานตราด โทร.0-3959-7259-60