ร่วมรำลึกวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี เกาะช้าง จ.ตราด 17-21 มกราคม 2562

จังหวัดตราดร่วมกับกองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สำหรับงานดังกล่าว ทางจังหวัดร่วมกับกองทัพเรือกำหนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2562 บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมระลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทยที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย

ในการทำยุทธนาวีที่เกาะช้าง กับเรือรบฝรั่งเศส บริเวณหมู่เกาะช้าง เมื่อ 77 ปีที่แล้ว การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยในช่วงเช้าวันที่ 17 มกราคม 2562 มีการประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 36 รูป และการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนทหารเรือไทยทั้ง 36 นาย ที่เสียชีวิตในยุทธนาวีที่เกาะช้าง พิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาของทหารเรือไทย

จากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการนำประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมพิธีลอยพวงมาลา บริเวณเกาะลิ่ม ด้านทิศใต้ของเกาะช้างนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆอาทิ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นิทรรศการเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทย การโชว์กระโดดร่มของกองทัพเรือ การออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงบนเวทีของเยาวชน ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดตราด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงาน จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0 3951 1282