ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕” ณ วัดวัชคามคชทวีป เกาะช้าง จังหวัดตราด 

นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด กล่าวว่า “การจัดงานประเพณีตามรอยเสด็จฯ จัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคมของทุกปี แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวจังหวัดตราด ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งชาวเกาะช้างถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมา 10 ปีแล้ว

ความน่าสนใจของกิจกรรม คือ พิธีอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากน้ำตกธารมะยม ไปยังวัดวัชคามคชทวีปด้วยริ้วขบวนประชาชน และขบวนเรือมาด เพื่อไปทำพิธีน้ำพระพุทธมนต์ภายในพระอุโบสถ ทุกคนที่เคยไปร่วมงานจะทราบดีว่างานตามรอยเสด็จเป็นภาพที่มีความอลังการน่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ

ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการตามรอยเสด็จ การแสดง บนเวทีกลาง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเกาะช้าง สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเกาะช้างเลี้ยวซ้ายได้อีกหลายแห่ง อาทิ น้ำตกธารมะยม, สวนทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้าง ทุเรียนชื่อดังของจังหวัดตราด, ล่องเรือมาดบ้านสลักคอก, ชมทัศนียภาพอ่าวสลักเพชรจุดชมวิวมุมสูงอ่าวกะรัง และอนุสรณ์สถานยุทธนาวีฯ บริเวณหาดทรายยาว เกาะช้างใต้

ประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในดวงใจชาวตราด น้ำตกธารมะยมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับพิธีน้ำพระพุทธมนต์ ริ้วขบวนแห่งความร่วมใจของประชาชนชาวเกาะช้าง สู่ขบวนเรือมาดสุดตระการตาจากอ่าวสลักคอก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2561 ณ วัดวัชคามคชทวีป ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ร่วมกับ จังหวัดตราด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวเกาะช้าง กำหนดจัดงาน “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่   26-27 ธันวาคม 2561  ณ วัดวัชคามคชทวีป ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งเคยเสด็จประพาสน้ำตกธารมะยม เกาะช้าง 12 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ โทรศัพท์ 039-553-059

ททท.สำนักงานตราด 039-597-259 ถึง ุ60 ทุกวันในเวลาราชการ