เที่ยวสนุก บุกชุมชน “ญวน” หลังวัดโรมันฯ ที่จันทบุรี

ชุมชนญวนคือย่านที่คนจันทบุรีเรียกขานอย่างเข้าใจกัน เมื่อเอ่ยถึงย่านหลังอาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือวัดโรมันคาทอลิก ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในนาม “ชุมชนคาทอลิกหลังวัดโรมัน”

ที่นี่เป็นอีกหนึ่งย่านการค้าเก่าของจันทบุรีที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี โดยเป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ซึ่งเปิดขายมายาวนานและภายหลังได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยือน

ชุมชนหลังวัดโรมันแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมและอาหารการกินที่ขึ้นชื่อ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นขนมบั้มเชฟ หรือขนมดอกแค ขนมโบราณของคนเชื้อสายญวนที่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียว ปั้นเป็นรูปมีไส้มะพร้าวอยู่ด้านใน รสชาติจะออกเค็มหวาน โรยด้วยต้นหอม

ขนมเบื้องญวนที่ขายมานานตั้งแต่รุ่นแม่นานกว่า 100 ปี ขนมตะแบ้ว ขนมที่ใช้แป้งและถั่วเป็นวัตถุดิบหลัก ขนมปากหม้อญวนสอดใส้หมูที่ใครได้ชิมต่างติดใจ นอกจากนี้ยังมีเนื้อแผ่นทรงเครื่องย่าง ปอเปี้ยะทอด ปอเปี้ยะสด ก๋วยจับญวน ก๋วยเตี๋ยวผัดปู หมูชะมวง หมูฮ้อง ขนมอาลัว ข้าวตังหน้ากุ้ง ข้าวเกรียบอ่อน กระสอบทอง และขนมขี้หนู

ชิมและช้อปแล้วอย่าลืมแวะไปแชะกับมุมถ่ายภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนคาทอลิกเชื้อสายญวน หรือจะปั่นจักรยานชมวิถีภายในชุมชนคาทอลิก โดยปัจจุบันนอกจากจะมีการเปิดจำหน่ายทุกวันแล้ว ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ยังเพิ่มเติมด้วยการปิดถนนให้คนเดินได้อย่างสะดวก โดยมีร้านจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน อาหารเวียดนาม และอาหารพื้นบ้าน ไทย จีนและญวนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 30 ร้าน

เยือนชุมชนแล้วอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามของ “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” อาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี ที่มีอายุกว่า 300 ปี และได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกและได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

อาสนวิหารแห่งนี้อยู่คู่ชุมชนชาวจันทบูรมาช้านาน นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 วิหารแห่งแรกได้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มชาวญวน 130 คน ที่หนีการเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศเวียดนาม เข้ามาตั้งรกรากในปี พ.ศ. 2254 โดยมีกรปรับปรุงและสร้างใหม่เรื่อยมาและเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในฝั่งตะวันออกของไทย

มีจุดเด่นที่เด่นชัดคือยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้โนอาห์ ช่องบานกระจกแบบกอทิก และกระจกงานกระจกสี นอกจากนี้ภายในยังมีแม่พระที่มีความล้ำค่า ซึ่งตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เม็ด หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต ฐานหล่อขึ้นด้วยเงินบริสุทธิ์ประดับองค์ด้วยทองคำและพลอยชนิดต่าง ๆ

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61 เป็นต้นไป อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลแจ้งเปลี่ยนเส้นทางเดินรถและจุดจอดรถบัส รถตู้นักท่องเที่ยว เป็นบริเวณข้าง “อนุบาลสตรีมารดาพิทักษ์” ตรงข้ามเทศบาลเมืองจันทนิมิต รถใหญ่สามารถเข้าได้ทาง “ถนนตรีรัตน์” เท่านั้น เนื่องจากเส้นทางเดิมสะพานชำรุด มีรถบริการรับ- ส่ง 20 บาท/คน/ไป-กลับ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

ก่อนและระหว่างพิธีมิสซา งดการเยี่ยมชมภายในอาสนวิหารฯ โดยพิธีมิสซาจะมีขึ้นในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 6.00 และ 19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 6.15, 8.30, และ 19.00 น.

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 11.00-15.00 น. ทั้งนี้เวลาการเข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามพิธีกรรมทางศาสนา

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายธุรการ โทร. 08 6307 9944 หรือ 0 3931 1578