วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดสำคัญที่สุดของ จ. ฉะเชิงเทรา

“วัดโสธรวรารามวรวิหาร” เป็นวัดสำคัญที่สุดเพราะเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับ “หลวงพ่อพุทธโสธร” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร สร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านช้าง ว่ากันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาและถูกอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดโสธรวรารามวรวิหารตั้งแต่ปี พ.ศ.2313

โดยองค์พระพุทธรูปของจริงนั้นหล่อด้วยสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้างศอกเศษ มีพุทธศิลป์งดงามมาก แต่ทางวัดเกรงว่าจะมีผู้คนมาลักขโมยไปจึงได้นำปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้และมีลักษณะที่เห็นเหมือนดังเช่นปัจจุบัน พร้อมประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารจำลอง อันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรองค์จำลองซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปกราบสักการะบูชาอีกด้วย

ที่ตั้ง: ถ.ศรีโสธร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิดปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น.

โทรศัพท์ : 0 3851 1048, 0 3851 1666