เชิญเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และของดีอำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และของดีอำเภอบางคล้า ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2560 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภายในงานจะพบกับมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ ผลิตพันธุ์มะม่วงแปรรูป พันธุ์ไม้ และของดีต่างๆ อำเภอบางคล้า