ปฏิทินท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์พื้นที่ นาเกลือ พัทยา และ ศรีราชา

ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลสงกรานต์พื้นที่ นาเกลือ พัทยา และ ศรีราชา ดังนี้

·      วันที่ 18 เมษายน 2561 งานประเพณีวันไหลนาเกลือ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลื

·      วันที่ 19 เมษายน 2561 งานประเพณีวันไหพัทยา ณ หาดพัทยา / วัดชัยมงคล

·      วันที่ 20 เมษายน 2561 งานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ณ บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ และวัดหนองใหญ่

·      วันที่ 19-21 เมษายน 2561 งานสงกรานต์ศรีมหาราชา และประเพณีกองข้าวศรีราชา ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา

ข้อมูลเพิ่มเติม:  เมืองพัทยา โทร. 0-3825-3130 หรือ คอลเซ็นเตอร์ 1337