ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณี “ก่อพระทราย วันไหลบางแสน” ในวันที่ 16-17 เมษายน 2561

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “ก่อพระทราย วันไหลบางแสน” ในวันที่ 16-17 เมษายน 2561 ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน    การแข่งขันชกมวยทะเล แข่งขันแกะหอยนางรม พร้อมทั้งการจัดจำหน่ายอาหาร และสินค้าพื้นบ้าน (OTOP)

ข้อมูลเพิ่มเติม:  เทศบาลเมืองแสนสุขโทร. 0-3819-3500-2 ต่อ  322