เยือนทุ่งโปรงทอง ต้องห้ามพลาด ถ่ายภาพคู่กับแลนด์มาร์คของระยอง

แลนด์มาร์คท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดระยอง นั่นคือ “ทุ่งโปรงทอง”

ที่นี่ถือเป็นไฮไลต์ของการเดินทางท่องเที่ยวปากน้ำประแสร์ ด้วยการเดินทางไปสัมผัสความงามของทุ่งโปรงทอง ในยามเช้าตรู่และยามเย็นเมื่อแสงสีทองของดวงอาทิตย์สาดทอแสงไปยัง ต้นโปรงทั่วท้องทุ่งจนกลายเป็นสีทอง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “ทุ่งโปรงทอง”

นอกจากจะได้ถ่ายภาพทุ่งโปรงทองสวย ๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ รวมทั้งสามารถเดินศึกษาธรรมชาติไปตามสะพานไม้ที่พาลัดเลาะเข้าไปในป่าชายเลน อันอุดมสมบูรณ์ และน่าจะเรียกได้ว่าเป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ของภาคตะวันออกอีกด้วย

ทุ่งโปรงทอง

ที่ตั้ง : ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแสร์ ต.ประแสรม์ อ.แกลง จ.ระยอง