สะพานประแสร์สิน จุดชมวิวงดงาม มองภาพชีวิตชาวประมง อ.แกลง

สะพานประแสร์สิน จุดชมวิวที่งดงามโดยเฉพาะในยามเย็นที่หลายคนแวะจอดรถชมวิวอาทิตย์ลับขอบฟ้า

โดยจากบนสะพานจะมองเห็นทัศนียภาพจากทั้งฝั่งต.เนินฆ้อ และต.ปากน้ำประแสร์ รวมทั้งปากแม่น้ำตรงหน้าที่เชื่อมโยงออกสู่ทะเลระยอง เห็นเรือประมงล่องเข้าออกสะท้อนภาพชีวิตชาวประมงในพื้นที่ นอกจากนี้สะพานที่มีระยะทางราวๆ 2 กิโลเมตรกว่าๆ นี้ยังช่วยย่นระยะทาง จากแหลมสนสู่ปากน้ำประแสร์ไปได้หลายกิโลเมตร โดยบนสะพานยังได้สร้างทั้งทางรถและทางเดินไว้แยกกันเพื่อความปลอดภัยอีกด้วยที่ตั้ง : อ.แกลง จ.ระยอง

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน