ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมืองระยอง

ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ พระเจดีย์กลางน้ำถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหมุดหมายของปากน้ำระยองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยช่วงเดือน 12 จะมีประเพณีห่มผ้าแดงให้พระเจดีย์เป็นประจำทุกปี

เมื่อได้แวะมาชมโบราณสถานแห่งนี้แล้ว ไม่ไกลกันคือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ที่กิดจากความร่วมมือร่วมใจของพระสงฆ์และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลนในพื้นที่ โดยเฉพาะบรรดาสัตว์น้ำอย่างปูแสมและหอยพอก ที่ทางชาวบ้านได้เกิดไอเดียเก๋ๆ อย่าง บ้านหอยพอก และคอนโดปูขึ้นมา โดยนำเอาท่อนไม้มาสร้างเป็นคอก ถมด้วยเศษไม้ใบไม้ กลายเป็นแหล่งอาศัยของปู และเป็นแหล่งอาหารของตัวอ่อนสัตว์น้ำต่างๆ

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเข้ามาทำกิจกรรม CSR จนมีคอนโดปูรูปร่างต่างๆ เรียงรายให้ชมตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาตนี้ ก่อนจะไปบรรจบที่หอชมวิวมุมสูง ซึ่งเมื่อขึ้นไปด้านบนแล้วจะสามารถมองเห็นป่าชายเลนผืนใหญ่ แม่น้ำระยอง และทะเลที่ทอดตัวขนานกันจนสุดสายตา

ที่ตั้ง : ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

โทร. : 087 143 7858