ปราสาทไม้สัจธรรม ชลบุรี ความอลังการแห่งประติมากรรมของสยามประเทศ

ปราสาทไม้สัจธรรม ตั้งอยู่บริเวณแหลมราชเวช นับเป็นปราสาทไม้แกะสลักริมทะเลแห่งเดียวในประเทศไทย งดงามด้วยประติมากรรมแกะสลักลวดลายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรมและปรัชญาของชาวตะวันออก  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ สมุทรปราการ 

ตัวปราสาทสัจธรรม สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ใช้ระบบเข้าเดือยหรือใส่สลักไม้แบบไทย นับเป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงแห่งศตวรรษ โดยนอกจากการชมความงดงามของปราสาทไม้สัจธรรมแล้ว ยังมีการแสดงรำไทยในเวลา 11.30 และ 13.30 น.

และมีกิจกรรมอื่นๆ อย่างเช่น การขี่รถ ATV นั่งช้าง ขี่ม้า นั่งรถม้า

ปราสาทไม้สัจธรรม

ที่ตั้ง : ซอยนาเกลือ 12 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท์ : 0 3836 7227-30

เว็บไซต์ : www.sanctuaryoftruth.com

เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. 

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ คนละ 500 บาท เด็ก 250 บาท ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ