กินทุเรียนก่อนใครไประยอง Go2Eat  “60 วัน PREMIUM ทุเรียนระยอง ” 11 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2563

ททท. สำนักงานระยอง ชวนคุณมากินทุเรียนก่อนใครไประยอง Go2Eat  “60 วัน PREMIUM ทุเรียนระยอง ”  ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 15 มิถุนายน 2563

จังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ผนึกกำลังกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลผลไม้ เดือนเมษายน – กรกฎาคม ปี 2563 ชวนกิน ชิม ช้อป 39 สวนผลไม้ภายใต้แคมเปญ “60 วัน PREMIUM ทุเรียนระยอง”

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของประเทศหลากหลายประเภทเพื่อการบริโภคภายในและส่งออก ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ ฯลฯ

จังหวัดระยองจึงได้ให้ความสำคัญของภาคเกษตร มีการกำหนดนโนบายแนวทางการดำเนินงาน มาตรการ โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอในการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาด เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพ รักษาภาพลักษณ์ทุเรียนระยอง สร้างความเชื่อมั่นของผู้ค้า ผู้บริโภค เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น

นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า สถานการณ์ผลผลิตรวมของผลไม้ระยองปีนี้เพิ่มขึ้นทุกชนิด ในพื้นที่จังหวัดระยอง สามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 จะออกผลผลิตมากในช่วงปลายพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงต้นมิถุนายน ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงการเจริญเติบโตของผลก่อนการเก็บเกี่ยว อาจส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

นายอัครวิชย์  เทพาสิต ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม “60 วัน PREMIUM ทุเรียนระยอง” ในครั้งนี้ต่อยอดจากแคมเปญ “กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง” โดยเล็งเห็นว่าจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีการเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจำนวนมาก รวมถึงมีมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนของจังหวัด ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมทุเรียนพรีเมียม จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 15 มิถุนายน 2563 เป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนให้ผลผลิตเยอะ  และทุเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GI , GAP , เกษตรอินทรีย์

ทั้งนี้ทาง ททท.สำนักงานระยอง ได้วางแผนออกแบบดำเนินงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้เพื่อสร้างกระแสพร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลสวน เส้นทางท่องเที่ยวสวนผลไม้ระยองให้ง่ายขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงผู้ประกอบการโรงแรม ได้ส่งเสริมการขายกับการจัดทำคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท เป็นส่วนลดในการซื้อผลไม้ ค่าเข้าชมสวนผลไม้ เพื่อมอบความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวแล้วยังเพิ่มการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นด้วย

สอบถามข้อมูล และวางแผนเดินทางท่องเที่ยวระยองได้ที่  ททท. สำนักงานระยอง โทร. 038-655240-1 Facebook : ททท. สำนักงานระยอง