เส้นทางท่องเที่ยวอิ่มบุญสุขใจไปในวันตรุษจีนจังหวัดสมุทรปราการ (One Day Trip)

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว อิ่มบุญสุขใจไปในวันตรุษจีน จังหวัดสมุทรปราการ (One Day Trip)

ช่วงเช้า

– ออกเดินทางจากภูมิลำเนามุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ

– เดินทางถึง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ชมอาคารพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบประติมากรรมทองแดงช้างสามเศียรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ตามแนวคิดของไตรภูมิ คือ ชั้นสุวรรณภูมิ ฐานล่างสุดของอาคาร ตกแต่งเป็นเมืองบาดาล ที่อุดมไปด้วยสายน้ำ  ถัดมาเป็นชั้นโลก เป็นงานประติมากรรมปูนปั้นประดับเบญจรงค์หลากสี และบนเพดานจะพบกับกระจกสเตนกลาสสีสวยประกอบกันเป็นภาพโลก แผนที่ดวงดาว และชีวิตมนุษย์ สำหรับชั้นบนสุด คือ ชั้นจักรวาล เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลองรอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปปางลีลา

– พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตามรอยประวัติศาสตร์สายน้ำ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ปลดระวางแล้วกว่า 2 พันชิ้น รวมไปถึงทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญของกิจการทหารเรือไทย ตามห้องเทิดพระเกียรติต่างๆ สัมผัสกับอาวุธโบราณที่ได้ผ่านการใช้งานจริงและอุปกรณ์เดินเรือเก่าแก่มากมาย และชมการจัดแสดงเรือจำลองในพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารคสมัยต่างๆและยุทธนาวีครั้งสำคัญในอดีต

ช่วงบ่าย

– รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารริมทะเล เส้นเลียบชายทะเลบางปู อาทิ ร้านบ้านชิดลม ร้านระเบียงทะเล ร้านเพชรศรีฟ้า ร้านสายลมบางปู

– ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ปากน้ำ) อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ปากน้ำ) เป็นศูนย์กลางความศรัทธาและความเชื่อของชาวสมุทรปราการ อยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานร่วม 200 ปี ใครที่ต้องการขอพรเรื่อค้าขาย การงาน สุขภาพ ความสำเร็จ จะมากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ปากน้ำ) ภายในประดิษฐานเทพเจ้าตามความเชื่อของคนจีนไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าเฉิงหวง (เจ้าพ่อหลักเมือง) เทพเจ้ากวนอู และเจ้าแม่กวนอิม เคียงคู่กับเสาหลักเมืองเดิม

– วัดอโศการาม อำเภอเมืองสมุทรปราการ สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอรหันต์ยุคปัจจุบัน ประดิษฐานภายในพระธุตังคเจดีย์สุดยิ่งใหญ่ กราบไหว้ สรีระหลวงพ่อลี และบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางวัด

– มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) อำเภอเมืองสมุทรปราการ สถาปัตยกรรมศาลเจ้าทรงเก๋งจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยจำลองรูปแบบมากจากศาลเจ้าของมูลนิธิหนานคุณเซินไต้เทียนฟู่ ณ ประเทศไต้หวัน โดดเด่นด้วยสิงห์คู่สุดสง่างาม เป็นงานแกะสลักจากหินหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่ประทับของเหล่าทวยเทพตามความเชื่อของชาวจีน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำพิธีอัญเชิญมาให้ประชาชนได้กราบไหว้ นมัสการ

– งานเทศกาล โคมไฟ เฟสติวัล 2020 วันที่ 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นวันเปิดงานเทศกาลโคมไฟ ภายในงานมีชมการแสดงสิงโต และการแสดงมังกรมงคล ในระหว่างวันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์  2563 มีคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังทุกค่ำคืนและมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆในงานให้เลือกซื้อเลือกชมเลือกชิมมากมาย

– เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม