เส้นทางท่องเที่ยว อิ่มบุญสุขใจ จังหวัดฉะเชิงเทรา (One Day Trip)

เส้นทางท่องเที่ยว อิ่มบุญสุขใจ จังหวัดฉะเชิงเทรา (One Day Trip)

ช่วงเช้า

–  ออกเดินทางจากภูมิลำเนามุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา

–  เดินทางถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร (1) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้ว สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี โดดเด่นด้วยพระอุโบสถแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ มีความสง่างาม อยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา

–  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา (2)  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ไหว้เสาหลักเมือง ที่ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงาม หลังคาทรงจัตุรมุขประดับด้วยยอดปรางค์ มีเสาหลักเมืองเก่าและเสาหลักเมืองปัจจุบัน บริเวณใกล้กับศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรามีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ลักษณะเป็นอาคารรูปแบบศาลเจ้าจีน ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นสถานที่ที่ชาวฉะเชิงเทราให้ความเคารพนับถือ

– เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ (3) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำเป็นที่เคารพสักการะของชาวฉะเชิงเทราเป็นอย่างมาก โดยมีประวัติคือเมื่อปี 2540 เทวรูปเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำมาติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง มีคนพยายามนำเทวรูปขึ้นจากน้ำ แต่ไม่สำเร็จ ทั้งๆที่มีน้ำหนักเพียง 40 กิโลกรัม จึงต้องมีการจุดธูปอธิษฐานถึงจะนำขึ้นมาได้

– วัดอุภัยภาติการาม (4) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นมัสการหลวงพ่อโต เป็นวัดญวนในลัทธิมหายาน ภายในวิหารอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของธูปและเทียนจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนต่างเลื่อมใสศรัทธานำเทียนเล่มใหญ่มากราบไหว้ขอพรจากองค์หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อซำปอกงที่สันนิษฐานว่าจำลองแบบมาจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่วงบ่าย

– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดบ้านใหม่ (5) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอาศัยอยู่ สิ่งที่โดดเด่นคือทุกคนต่างพร้อมใจกันอนุรักษ์ห้องแถวไม้โบราณและบรรยากาศดั้งเดิมไว้ สามารถเยี่ยมชมและเลือกชิมอาหารรสชาติดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ ข้าวห่อใบบัว กาแฟโบราณ กุยช่าย ขนมไทยต่างๆ

– วัดจีนประชาสโมสร (6) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วัดเล่งฮกยี่ เป็นวัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมมากราบไหว้ ด้วยความเชื่อว่าตั้งอยู่ในตำแหน่งของท้องมังกรที่นำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผู้เลื่อมใสและศรัทธา

– วิหารแปดเซียนแปดริ้ว มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานกุศลธรรม (7) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดดเด่นด้วยอาคารเทวสถานริ้วเยี้ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายในประดิษฐานสิ่งศักด์สิทธิ์และเทพเจ้าทั้งแปดหรือสุทธิเทวาจารย์ทั้ง 8 ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความยินดีและเป็นสิริมงคล บริเวณใกล้กันมีอุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิ์สัตว์ที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่าม

– วัดสมานรัตนาราม (8) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง โดดเด่นที่องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขขนาดใหญ่ที่ประชาชนต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งภายในวัดยังเป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในพุทธศาสนาอีกมากมาย เช่น หลวงพ่อโต หลวงพ่อองค์ดำ พระโพธิ์สัตว์กวนอิม พระราหู เป็นต้น

– เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม