ตัวอย่างเส้นทางวันเดียวเที่ยว 8 ริ้ว

ตัวอย่างเส้นทางวันเดียวเที่ยว 8 ริ้ว

เช้า

– ออกเดินทางมายังจังหวัดฉะเชิงเทรา

– ออกเดินทางไปยังท่าเรือทิพสุวรรณ เพื่อข้ามไปยังเกาะนก (เกาะนก หรือเกาะธรรมชาติท่าข้าม อยู่ในหมู่ ๑ ตำบลท่าข้าม มีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็กเกิดจากการตกตะกอนของแม่น้ำบางปะกงเป็นเวลาหลายสิบปี มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บนเกาะมีเส้นทางศึกษา ธรรมชาติป่าชายเลน มีต้นจากและแสมเป็นส่วนมาก สามารถพบเห็นนกหลากหลายสายพันธุ์เช่น นกกานาปากยาว นกแขวก นกเอี้ยงสาริกา เหยี่ยวขาว เป็นต้น จึงเป็นที่มาของชื่อ “เกาะนก” ตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายและศาลาพักผ่อน มีหอดูนกให้ชมทัศนียภาพในมุมสูง และช่วงปลายฝนต้นหนาว จะมีโลมาอพยพมาหาอาหาร เพราะมีปลาดุกทะเล ซึ่งเป็นอาหารที่โลมาชอบอาศัยอยู่ จึงมีกิจกรรมล่องเรือชมปลาโลมาบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) ใช้เวลาจากท่าเรือไปเกาะนก 10 นาที /ชมธรรมชาติบนเกาะนก 1 ชั่วโมง / ขึ้นเรือจากเกาะนกไปชมปากอ่าว และกลับท่าเรือ ประมาณ 20 นาที

– เดินทางเข้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กราบสักการะขอพรหลวงพ่อโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร พร้อมชมความงดงามของพระอุโบสถ

บ่าย

– แวะเที่ยวชมตลาดบ้านใหม่ ตลาดโบราณริมน้ำในสมัยรัชกาลที่ ๕ และเลือกรับประทานอาหารดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็น ข้าวห่อใบบัว กาแฟโบราณ ก๋วยเตี๋ยวเรือ กุยช่าย ขนมไทย พร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกง (เปิดเฉพาะเสาร์ -อาทิตย์)

– เรียนรู้เรื่องราวและเส้นทางแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมูร่าห์ ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์บนเนินเขา ต้นสายการผลิตนมมูร่าห์ ดูกระบวนการรีดนม และกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ทำพิซซ่า ทำไอศกรีม และป้อนนมมูร่าห์ เป็นต้น

– แวะซื้อของฝาก อาทิ ร้านปูกะเอ ร้านบ้านอุ๋ม ร้านรินขนมไทย ร้านขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั๊ว อึ้งมุ่ยเส็ง เป็นต้น

-เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

***หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม