กำหนดการท่องเที่ยว 8 มงคลสถาน 8 ริ้ว ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (One Day Trip)

กำหนดการท่องเที่ยว 8 มงคลสถำน 8 ริ้ว ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (One Day Trip)

ช่วงเช้า

– ออกเดินทางจากภูมิลำเนามุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา

– เดินทางถึงวัดโสธรวรารามวรวิหาร (1) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้ว สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี โดดเด่นด้วยพระอุโบสถแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ มีความสง่างาม อยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา

– วัดโพรงอำกำศ (2) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว นมัสการพระพิฆเนศปางนั่งประทานพรองค์ใหญ่สง่างาม โดดเด่นด้วยโบสถ์สีทองอร่าม เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะไทย อินเดีย และศรีลังกา

– วัดสมานรัตนาราม (3) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง โดดเด่นที่องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข รอบฐานพระพิฆเนศจะมีปางต่าง ๆ ถึง 32 ปาง ให้ชม ด้านหน้าพระพิฆเนศจะมีรูปปั้นหนูอยู่สองตัว เชื่อว่าถ้าอยากได้ สิ่งใดให้ไปกระซิบที่หูหนูแล้วจะได้ดั่งใจหวัง และยังมีสิ่งศักดิสิทธิ์อีกมากมายให้กราบไหว้ เช่น พระราหู พระอินทร์ ทรงช้างเอราวัน หลวงพ่อองค์ดำ เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น

ช่วงบ่าย

– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเถ้าแก่ซื้อ อำเภอบางคล้า เป็นร้านเก่าแก่อยู่คู่กับอำเภอบางคล้ามายาวนาน เมนูแต่ละเมนูถูกคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี เมนูแนะนำ คือ ต้มยำกุ้ง แฮกึ๋น หมูแดง กระเพาะหมู เกี้ยมฉ่าย และปลากะพงน้ำแดง

– วัดปากน้ำโจ้โล้ (4) อำเภอบางคล้า ชมโบสถ์สีทองเหลืองอร่ามที่มีความงดงามทั้งภายในและภายนอก ภายในโบสถ์ยังสามารถลอดใต้ฐานพระประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวัดมีเรือโบราณอายุร้อยกว่าปี จัดแสดงไว้บริเวณศาลาการเปรียญ และยังมี “ศาลาปู่หมอชีวก โกมารภัทร ปู่นารอดปู่ตาไฟ” และ “ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ด้านหลังของวัดสามารถชมความสวยงามของแม่น้ำบางปะกงได้อีกด้วย

– อุทยำนพระพิฆเนศองค์ยืนคลองเขื่อน (5) อำเภอคลองเขื่อน พระพิฆเนศองค์นี้มีชื่อเรียกว่า “พระพิฆเนศปางยืน องค์สำริด สำเร็จ ปรารถนา” ขนาดความสูง 39 เมตร ท่ามกลางธรรมชาติของสวนเกษตรแห่งอำเภอคลองเขื่อน ประติมากรรมโดดเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง พระหัตถ์ทั้ง 4 ถือกล้วย อ้อย ขนุน มะม่วง บ่ง บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน และที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว

– วัดบางปรงโชติการาม (6) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่มีพระวิหาร และหลวงพ่ออู่ทองกว่า 300 ปี มีพระมหาเจดีย์พุทธวรญาณ โดดเด่นเป็นสง่ากลางวัด ภายในมี 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชั้นที่ 2 เป็นที่ที่มีรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทย ห้องกลางของเจดีย์ชั้นที่สองเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป 3 พี่น้อง คือหลวงพ่อโสธร วัดโสธรฯ หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน และหลวงพ่อวัดบ้านแหลม บนยอดของเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งพระพุทธรูปหยกขาว หยกเขียว

– ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หอธรรมพระบารมี (7) อำเภอบ้านโพธิ์ เป็นหองานศิลปะและงานสร้างสรรค์สมัยใหม่ ภายในเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมทางการเจริญสติ นิทรรศการถาวรภายในหอธรรมบารมีจัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชการที่ 9 นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้ศิลปินได้จัดงานแสดงนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปิน และยังมีพระบรมสารีริกธาตุให้ผู้ชมงานได้มาสักการะ ฝึกจิต และสร้างสมาธิ เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่หอธรรมพระบารมี

– ออกเดินทางสู่วัดหงษ์ทอง หรือ วัดกลางน้ำ (8) อำเภอบางปะกง จุดเด่นมีพระธาตุคงคามหาเจดีย์ เป็นโบสถ์กลางทะเล สามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเล และเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม จุดกึ่งกลางของทางเดินวัดหงษ์ทองจะมีรูปปั้นพระอภัยมณี นางยักษ์ และตัวละครหลายตัวจากวรรณคดีให้ชม อีกทั้งยังเป็นศูนย์พัฒนาจิตศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานอีกด้วย

– เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม