เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (1 Day Trip)

เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (1 Day Trip)

ช่วงเช้า

– ออกเดินทางสู่ชุมชนบ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  เกิดจากการรวมตัวของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ

ชุมชนบ้านอ่างเตย ร่วมกิจกรรมตามฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้

  • ฐานเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า เรียนรู้การถักไม้กวาดจากดอกแขม (ดอกหญ้า) ซึ่งมีน้ำหนักเบา สบาย ไม่แตกหักง่าย
  • ฐานเรียนรู้การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้า เรียนรู้การถักทอเส้นไหมผิวเรียบเนียน สม่ำเสมอจากฝีมือการสาวไหมชนะเลิศระดับประเทศ จนมาเป็นแบรนด์ “โส๊ดละออ” (ผ้าไหมผืนสวย) พร้อมชมแปลงหม่อน ทดลองสาวไหม ทอผ้าด้วยตนเอง
  • รับประทานอาหารกลางวันพื้นบ้าน เช่น ต้มไก่ใส่ใบหม่อน ยำดักแด้ แกงจืดหน่อไม้ใส่ไก่ เป็นต้น

ช่วงบ่าย

ฐานเรียนรู้การผลิตไผ่ตง เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ไผ่ตง ซึ่งมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) และได้รับคัดเลือกให้นำทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี

  • เรียนรู้วิธีการตัดหน่อไม้อย่างไรให้ยิ่งตัด ยิ่งรวย ฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ เรียนรู้การปลูกผักไร้สารเคมี ชิมพักหวานๆ กรอบๆ นาๆ ชนิด เชคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว เป็นต้น
  • แวะชิม ช็อป มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงขายตึก ฯลฯ ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านอ่างเตย โทร.08 6109 0589