เที่ยววัดป่าเกด พระประแดง ชมงานฝีมือช่างหลวง

วัดโบราณในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อคราวที่ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ เดิมชื่อ “วัดถนนเกด” ซึ่งในรัชกาลต่อมา สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) เป็นประธานร่วมกันกับกรมหมื่นเจษดาบดินทร์ วังหน้าในรัชกาลที่ 2 ได้ร่วมกันสร้างอุโบสถวัดป่าเกดโดยใช้ฝีมือช่างหลวงจากช่างสิบหมู่วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องมารผจญ  เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์และทศชาติ และโดดเด่นด้วยหน้าบันรูปนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคล้อมรอบลายเครือเถาวิจิตรงดงามด้านหน้าและด้านหลังมีเสาเหลี่ยมปลายสอบขนาดใหญ่

ภายในวัดยังมีวิหารหลวงพ่อโต พระประธานปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน สันนิษฐานว่ารัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำแล้วต่อมาจึงสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้น แม้สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมต่างๆในวัดจะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา หากยังพอมีเค้าความงดงาม ให้ได้ศึกษางานช่างศิลป์ไทยชั้นสูงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

ที่ตั้ง: 24 หมู่ 3 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

โทร.0 2816 4248