ป้อมพระจุลจอมเกล้า ชมพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า หลายคนคงเคยเรียนประวัติศาสตร์เหตุการณ์สมัยร.ศ. 112 เมื่อครั้งที่สยามต้องเผชิญกับการล่าอาณานิยมโดยชาติตะวันตก ซึ่งป้อมพระจุลนี้เองที่ได้กลายเป็นปราการด่านแรกที่ต่อสู้กับเรือรบของฝรั่งเศส จนสามารถจมเรือนำร่องของฝรั่งเศสไปได้ 1 ลำ ก่อนจะนำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยที่ไทยต้องสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสไป

ปัจจุบันบริเวณป้อมประจุลเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์กึ่งธรรมชาติที่เปิดให้เข้าชม มีทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน, พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือ, พิพิธภัณฑ์ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ที่บอกเล่าเหตุการณ์ร.ศ. 112 ไว้อย่างละเอียด ส่วนภายในป้อมยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดี ทั้งทางเดินและปืนเสือหมอบ

ขาดไม่ได้คือต้องขึ้นไปชม พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง เรือรบประดับครุฑสีแดงที่ประจำการยาวนานที่สุดในกองทัพมาถึง 60 ปี นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารสโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง ให้มาแวะนั่งกินอาหารและพักผ่อนก่อนกลับกันด้วย

ที่ตั้ง : ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

เวลาเปิด-ปิด :  08:00-16:30 น.

โทร. : 02 475 6260